Mångfaldsdagen 2018 - En konferensdag om mångfald och integration som tillväxtfaktor

Report this content

Pressinbjudan: Mångfaldsdagen 2018
Tid: Torsdag den 1 november, klockan 08:30-16.30.
Plats: Stadshuset Sundsvall (Stora Torget), Spegelsalen. 

Torsdag den 1 november arrangerar Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Mångfaldsdagen 2018 i Stadshuset Sundsvall. På plats finns flera kända föreläsare, bland annat Jan Eliasson, toppdiplomat och före detta vice generalsekreterare för FN och Nour El-Refai, programledare och en av Sveriges vassaste och mest pricksäkra komiker. Kommunalråd Peder Björk öppnar dagen.

– Vi arrangerar Mångfaldsdagen av många anledningar, men den främsta är att vi ser mångfald och integration som en tillväxtfaktor. I en region som Västernorrland är det viktigt att ta tillvara på alla människors kompetenser. Inte minst är det viktigt när det gäller flyktingar och invandrares resurser. Vi är övertygade om att vi – om vi arbetar effektivt – gynnar tillväxten i Västernorrland. Vi ställer oss varje dag frågan om vi har en samhällsstruktur som stödjer ett aktivt deltagande i samhällslivet och som möjliggör mångfald, säger Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Det är åttonde året i rad som Mångfaldsdagen arrangeras. Intresset för dagen har ökat varje år, från 75 personer i starten till 500 personer.

– Det känns bra att återigen presentera mångfaldsdagen där vi fokuserar på det positiva i mångfald och de möjligheter det ger. Programmet är starkare än någonsin och ger en bra ingång i en kommande valrörelse, säger Christiane Rüdiger (V), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Under dagen finns många intressanta föreläsare på plats, bland annat:

- Jan Eliasson, toppdiplomat och före detta vice generalsekreterare för FN.

- Nour El-Refai, programledare och en av Sveriges vassaste och mest pricksäkra komiker
 

Mångfaldsdagen arrangeras av Sundsvalls kommun via Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) - i samarbete med Röda korset, Internationella föreningen, Ibn Rushd studieförbund, Västernorrlands idrottsförbund och Vision (RIM, Rådet för integration och mångfald) samt Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 070-372 01 88, E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se 

Pia Söderlund, Verksamhetschef Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 073-275 48 00, E-post: pia.z.soderlund@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Telefon 070-882 44 48, E-post christiane.rudiger@sundsvall.se
 

Mer information om Mångfaldsdagen: www.mangfaldsdagen.nu

Program:

9.00 Peder Björk – kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun öppnar Mångfaldsdagen 2018.

9.30 Mångfald – Ett bättre affärsbeslut? - Saana Azzam Högström har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och blev 2010 utnämnd

10:50 Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor

A) Anna Karlsson utreder och utbildar företag och organisationer inom kommunikation, jämlikhet, mångfald och jämställdhet.

10:50 Behovet av humanitära insatser i Sverige och världen

B) Cecilia Tengroth Stabschef Svenska Röda Korset

10: 50 Du behövs som vuxen

C) Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning också inom handledning och familjebehandling.

10:50 Framgångsfaktorer för att fler nyanlända ska få ett arbete

D) Johan Vikström på Arbetsförmedlingen. Var i Sverige går det bäst för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och varför? Vad utmärker de verksamheter som lyckas bäst med att stödja nyanlända att få ett arbete?


13:00 Sverige i världen, världen i Sverige" - mångfaldens möjligheter

A) Jan Eliasson, Toppdiplomat och före detta vice generalsekreterare för FN

13:50 Från smältdegeln New York till mångfaldens Sverige

Johan Eliasson, VD och grundare, Eliasson Group

13:40 Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden – nuläge, förutsättningar och insatser

C) Anna-Karin Gustafsson är analytiker på Oxford Research – ett nordiskt konsultföretag inom samhällsanalys.

15:00 En berättelse om utanförskap!

Nour El Refai är en av Sveriges vassaste och mest pricksäkra komiker. Hon är även en mycket populär föreläsare, konferencier och programledare.

16.30 Konferensdagen avslutas

Taggar:

Media

Media