Medarbetarnas idéer ska göra Sundsvalls kommun mer innovativ

Ett nytt initiativ för att ta tillvara på goda idéer från medarbetarna har startats i Sundsvalls kommun. I Idéslussen får medarbetare och chefer stöd att förverkliga bra idéer och hitta nya lösningar på problem. Målet är att bidra till kommunens förnyelsearbete, för att kunna erbjuda medborgarna bra tjänster även i framtiden.

- Kommunal verksamhet står inför stora utmaningar. I framtiden ska färre försörja fler och förväntningarna på kommunal service och välfärd förändras. Den tekniska utvecklingen ger oss också många möjligheter att göra saker smartare. Genom Ideslussen kan vi ta tillvara på fler goda idéer och göra fler medarbetare delaktiga i förnyelsearbetet, säger Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls kommun.

Idéslussen ger stöd för att utforska, utveckla, testa och utvärdera idéer. Det kan exempelvis handla om att arrangera workshops, utreda frågor med hjälp av expertkompetens eller designa en testmiljö för en ny produkt. Stödet är behovsanpassat, men nyttan för medborgaren står alltid i fokus.

- Idéer om hur vi kan utveckla verksamheter finns överallt i kommunen. Men det finns inte alltid tid och möjlighet att utveckla idéerna i den dagliga verksamheten. Idéslussen har resurser för det och jobbar gränslöst över hela kommunen, säger Eva-Marie Blusi Tyberg, projektledare.

Idéslussen öppnade i november och arbetar redan med ett trettiotal idéer. Förenklad bokning av lokaler, ett digitalt språklexikon inom äldreomsorgen och en app för funktionsnedsatta att välja kläder efter väder är några av uppslagen som kommit in.

I ett första skede är Idéslussen öppen för alla som jobbar i Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag. I utforskandet av idéer involveras även kunder, brukare och andra aktörer.

Idésluss Sundsvallsregionen är en del av Vinnovas satsning på kommunala idéslussar och finansieras dessutom av EU Regionala Fonden och Landstinget Västernorrland. Härnösands, Timrå och Ånge kommun är samarbetspartners i projektet, liksom Bron Innovation AB och Bizmaker företagsinkubator.

Kontaktpersoner:

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun, tfn: 070-190 12 91

Eva-Marie Blusi Tyberg, projektledare, koncernstaben, Sundsvalls kommun, tfn: 070-235 23 99

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media