Minister besöker Vuxenutbildning för att ta del av erfarenheter, planer och ambitioner

Tisdag den 20 februari besöker Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, tillsammans med några kollegor från Utbildningsdepartementet Vuxenutbildning i Sundsvall. Vid besöket diskuteras bland annat möjligheter och utmaningar med regionalt yrkesutbildningssamarbete, förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och möjligheter att ytterligare utveckla regionala samverkansstrukturer och samordning mellan berörda aktörer.

Vuxenutbildningen byggs kraftigt ut inom ramen för regeringens kunskapslyft. En av regeringens satsningar är ett utökat statsbidrag för samverkan för regionalt yrkesvux. Syftet är att möta kompetensförsörjningsutmaningen och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

– Vuxenutbildningen i Sundsvall tycker att det är både roligt och stimulerande att det framgångsrika arbetet med att matcha branschens behov av arbetskraft mot nyanlända, kombinerat med språkträning, har fallit så väl ut. Anställningsbarheten bland dem som avslutade sin utbildning hos oss under november-december 2017 ligger någonstans mellan 75-80 procent. Att det vi gör och har gjort blir uppmärksammat på regeringsnivå av vår gymnasie- och kunskapslyftminister är naturligtvis väldigt glädjande, säger Kjell Andersson, rektor Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Sverige står inför en stor utmaning. Vi har cirka 350 000 arbetslösa, samtidigt som både näringsliv och offentlig sektor skriker efter arbetskraft och ungefär 100 000 jobb är vakanta. En stor grupp nyanlända behöver också utbildning, praktik och jobb. Det stora arbetet görs lokalt och regionalt och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, är angelägen om att få ta del av de erfarenheter, planer och ambitioner som finns runt om i landet.

Anna Ekström reser runt i landet och deltar i rundabordssamtal där erfarenheter delas bland deltagarna. Fokus för samtalen är:

- möjligheter och utmaningar med regionalt yrkesutbildningssamarbete.

- förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft.

- möjligheter att ytterligare utveckla regionala samverkansstrukturer och samordning mellan berörda aktörer.

Välkommen att vara med vid besöket!
Tid: Tisdag den 20 februari klockan 13.00-15.00.
Plats: Vuxenutbildning Sundsvall, Navigator, Lasarettsvägen 19

För mer information
Kjell Andersson, rektor Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 060-19 47 04, 073-274 59 84, E-post kjell.o.andersson@sundsvall.se
 

Deltagare:  

Namn Titel (och i förekommande fall, partibeteckning) Organisation
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyftsminister Regeringskansliet
Jenni Larsson Politisk sakkunnig Regeringskansliet
Kjell Andersson Rektor Vuxenutbildningen Sundsvall
Christiane Rüdiger Ordförande I Nämnden arbetsmarknad integration Sundsvall
Anders Sjölander T.f Förvaltningschef Favi Sundsvall
Hans Ekman Samordnare Yrkesutbildning Sundsvall
     
Pia Persbo Sektionschef Arbetsförmedlingen Sundsvall
Eva-Britt Junkka Vuxenutbildningschef/Rektor Timrå
Krister Håkansson Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden Timrå
Karin Höglin   Ånge
Fred Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Härnösand
Stig Nilsson Arbetslivsnämndens ordförande Härnösand
Marcus Selin Verksamhetschef vuxenutbildningen Härnösand
Jan.vonknorring Utbildningsanordnare STAR Sundsvall
Nils-Bertil Ylivainio Utbildningsanordnare Yrkesakademin Sundsvall
Ulrika Zaar Utbildningsanordnare Yrkesakademin Sundsvall

Taggar:

Media

Media