Minnen som berör skapta av elever

Konst som har skapats av Montessoriskolans elever under ledning av konstpedagog Wejdan Derky, Sundsvalls museum. Eleverna har inspirerats av utställningen 100% kamp – rättighetskämpar som visats tidigare på Sundsvalls museum.

– Jag jobbade med utgångspunkt i minnen i nutid och dåtid. Utställningen 100 % kamp – rättighetskämpar väcker existentiella frågor, lyfter fram det som är sorgligt och det som är vackert. Som konstpedagog har jag ett uppdrag att låta barn få delta i ”det kulturella och konstnärliga livet” och ett pedagogiskt uppdrag att lära barn att själva uttrycka sig genom gestaltande med olika konstmaterial och tekniker och att samtala om och tolka andras bilder och historier på sitt eget sätt, säger konstpedagog Wejdan Derky.

Minnen kan vara hundratals år gamla och ha berättats från generation till generation. Minnen kan också vara mycket unga. Minnen kan ha skapats igår eller för bara någon timme sedan. Minnen bär du med dig som spår i ditt hjärta. Minnen kan du bära med dig hela livet. Ett minne kan få dig att känna allt från smärtsam sorg till djupaste sprudlande glädje. När du är ung har du en kortare livstid bakom dig men likväl bär du dina minnen inom dig, i hjärtat.

Utställningen pågår till 22 oktober på Lars Ahlins torg i Kulturmagasinet.

För mer information:
Wejdan Derky, konstpedagog
Telefon: 0762-74 29 63

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media