Motionsspår i kommunen rustas upp genom nationell satsning

En nationell samverkansöverenskommelse mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen ger långtidsarbetslösa god förberedelse inför arbetslivet och visar samtidigt på de möjligheter som finns inom skogsbruket. Nu går Sundsvalls kommun in och stödjer projektet genom att ge tillgång till kommunal skogsmark.

– Det är ett mycket positivt projekt som vi hoppas ska falla väl ut då det innebär ett flertal vinster. Arbetslösa som deltar i projektet kommer närmare arbetsmarknaden, samtidigt som motionsspår i skogen nära bebyggelse blir tillgängliga och trygga för sundsvallsborna, vilket i sig är ett slag för förbättrad folkhälsa, säger Hans Asplund, stadsbyggnadskontoret.

Varför tas inte spåren om hand på ett bättre sätt i dag?
Kommunen har tidigare anlagt ett flertal motionsspår som inte sköts om i dag. Det finns helt enkelt inte medel till drift av de gamla spåren. I dag tas flera av dem i stället om hand av ideella föreningar, vilket innebär begränsade möjligheter till löpande underhåll. Av den anledningen finns sedan lång tid tillbaka en önskan om att spåren ska rustas upp.  

Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens projekt skapar möjligheten att genomföra olika typer av samhällsnyttiga arbetsuppgifter som annars inte blir utförda, vilket detta är ett konkret exempel på. Verksamheten riktar sig mot ideella föreningar och liknande aktörer som saknar förutsättningar att genomföra arbetsuppgifterna.

Skönsbergsspåret var först ut
Projektet startade i motionsspåret ovanför Skönsberg i december 2013. Arbetet blev klart under våren. Näst på tur var spåret vid ryggkurvan, där arbetet startade i mitten av maj i år. De vandringsleder och stigar som länkar till spåren ingår också i projektet. Dit räknas inte djurstigar eller stigar som går till enskilda fastigheter.

Vad innebär upprustningen?
Inom röjningszonen, som innefattar själva spåret samt en sträcka på 0 till 5 meter från spåret, ingår bland annat att rensa sly och att städa bort hushållssopor. Fokus ligger på att förbättra sikten för att skapa en ökad trygghetskänsla, samt att genom trädslagsval skapa vackra och värdefulla miljöer med en variation av trädslag och färger. Arbetet genomförs i huvudsak med handverktyg och röjsågar, vilket deltagarna har fått utbildning i.

– Vi är glada åt detta samarbete. Det är positivt för deltagarna i projektet samtidigt som vi hoppas kunna göra skillnad i kommunens tätortsnära skogar, säger Ebba Okfors, arbetsledare Skogsstyrelsen.

Kontakt:
Hans Asplund, skogsförvaltare/markvärd, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun
Tfn: 060-19 12 79

Ebba Okfors, arbetsledare, Skogsstyrelsen
Tfn: 060-55 31 73

Bildtext: Fernando Ventura, till vänster, och Johan Viderström, till höger med röjsågen.
Här arbetar de med röjningarna området kring Ryggkurvan på Norra berget.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media