Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) granskar utbildningar  - Högsta betyg för Yrkeshögskolan Mitts utbildning Barnspecialistundersköterska

Högsta betyget en utbildning kan få ”Mycket hög kvalitet”. I veckan kom bedömningen som Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) ger på den kvalitetsgranskning man under våren gjort på Vuxenutbildningen i Sundsvall/Yrkeshögskolan Mitts utbildning Barnspecialistundersköterska.

Under våren har Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) kvalitetsgranskat Yrkeshögskolan Mitts utbildning Barnspecialistundersköterska. I veckan kom beslutet som visar att ”utbildningen har mycket hög kvalitet”, det högsta betyg en utbildning kan få. De fyra granskningsområdena var: Ledningsgruppen, Lärande, Lärande i arbete (LIA) och Kvalitetsarbete.

– Beslutet är otroligt roligt att få och visar att det arbete vi gör är rätt och bra för de studerande. Det är allmänt känt att det är svårare att behålla studerande som läser utbildningar på distans, och det är vanligare med avhopp där än på platsbundna utbildningar. Vår utbildningsledare för utbildningen, Annette Hultén, har gjort ett fantastiskt arbete med att positivt ”punktmarkera” de studerande så att alla klarar kursmålen, fullföljer utbildningen och slutligen får ett arbete som Barnspecialistundersköterska. Tillsammans med en engagerad ledningsgrupp har Annette motiverat och lotsat de studerande genom utbildningen och vi hoppas att vi genom det goda rykte utbildningen har fortsatt lockar många sökande framöver, säger Agneta Lindgren, Verksamhetschef yrkeshögskolan/Vuxenutbildningen, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Syftet med Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av utbildningar är att bidra till utveckling och hög kvalitet genom att identifiera områden där utbildningssamordnaren kan förbättre utbildningen. Granskningen syftar också till att lyfta fram goda exempel som bidrar till utvecklingens kvalitet.

Högsta betyget är ”Mycket hög kvalitet”. Utbildningen uppfyller då myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. Dessutom visar utbildningen på goda exempel. En utbildning med mycket hög kvalitet i genomförandet måste även visa bra resultat när det gäller andelen studerande som avslutar utbildningen med examen.

För mer information
Agneta Lindgren, Verksamhetschef yrkeshögskolan/Vuxenutbildningen, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), telefon 070-103 04 36. E-post agneta.lindgren@sundsvall.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media