Nu förbättrar vi tillgängligheten för bygglov

Som en första del i vårt arbete med att öka tillgängligheten, med snabbare kontaktvägar och bättre service mot medborgare och verksamheter, har vi nu ändrat telefontiderna för de som har frågor om bygglov.

Telefontiderna har tidigare varit två timmar per dag. Nu förändras det och de nya tiderna gäller under kommunens ordinarie öppettider. Växeln tar hand om inkommande samtal och svarar på enklare frågor. När ett ärende väl etablerats får sökande som vanligt möjlighet till direktkontakt med respektive handläggare.

De direktnummer som funnits till respektive bygglovhandläggarna tas nu bort från webben. Det ökar förutsättningar till kortare handläggningstider för aktuella bygglovsärenden.

- Dessa insatser innebär att vi förverkligar delar av det Näringslivspolitiska programmet. Vi kommer även att arbeta för bättre service i arbetet med att digitalisera och automatisera bygglovsprocessen under 2020-2021, säger Peder Björk, kommunstyrelseordförande.

Kontakt:

Peder Björk, kommunstyrelseordförande
Tfn: 070-190 12 91

Anders Bolin, t.f. bygglovchef
Tfn: 070-552 15 47

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media