Nu invigs förskolan Kuben

Den 22 september klockan 10.00 invigs den nya förskolan med en fest på skolgården för både barn och personal med maskerad och uppträdanden.

Annelie Luthman och Tommy Nilsson inviger den nya förskolan som är en sammanslagning av Skönsmons-, Enhörningens- och Tallbackens förskolor. Förskolan har idag cirka 120 barn och 8 avdelningar.

– Barn och personal på Skönsmons förskolor får nu lokaler och utomhusmiljö som stimulerar till lärande och lek. Det är också roligt att dessa förskolor får riktigt bra förutsättningar i arbetsmiljön. Vi har också skapat skollokaler som är flexibla för framtida behov, säger Annelie Luthman (fp), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

De nya lokalerna är ljusa med mycket rymd och huset är byggt enligt ett särskilt miljöprogram. Syftet är att både skapa trivsel och hållbarhet.

– Skönsmons förskola står för ett nytänkande på flera sätt säger Carl-Gustaf Lindgren som varit Drakfastigheters byggledare under projektet. Sett ur ett miljöperspektiv så är byggnaden väldigt energieffektiv, våra beräkningar är att den kommer att förbruka hälften av riktvärdet för nybyggnationer. Vi har även använt miljövänliga byggnadsmaterial som återvunnet glas i grunden och ett grästak som tar hand om dagvattnet. Storleken på det nya förskoleområdet gör också att det finns goda möjligheter att samordna förskoleverksamheten på ett bra sätt i Skönsmon. Om behovet uppstår så går det även att konvertera delar av lokalerna till skolverksamhet.

Kontaktpersoner
Ulrika Sundin
Förskolechef
Mobil: 070 3999478

Anette Gärdegård
Förskolechef
Mobil: 070 3999478

Carl-Gustaf Lindgren
projektledare, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen,
Mobil: 070-655 20 28


Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media