Nu påbörjas de första insatserna för Rosenborgskajen, Södra kajen

Området kommer nu att undersökas inför den kommande kajrenoveringen.

Ett första steg i utvecklingen av en ny stadsdel vid Södra kajen är att renovera den befintliga Rosenborgskajen. I samband med detta kommer även marken att rustas upp och saneras. I området har det tidigare funnits olika typer av verksamheter exempelvis träindustri och varv vilket inneburit att marken blivit förorenad.

- Tidigare låg bland annat ett varv och en kolkaj i området. Verksamheterna som var här förr har bidragit till att området nu måste saneras. Men innan vi kan påbörja det måste vi undersöka marken först, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, stadsbyggnadskontoret.

Sanering och kajupprustning
Från och med vecka 20 stängs området av vid delar av Rosenborgskajen/Södra kajen. Marken ska undersökas innan saneringsarbetet och kajupprustningen kan påbörjas. Det förberedande arbetet pågår fram till sommaren 2018. Saneringen och kajupprustningen påbörjas vid årsskiftet 2018/2019.

- Rosenborgskajen har under en längre tid varit i dåligt skick och området kommer nu att byggas om och bli en attraktiv plats vid havet. Det blir även en ny torgyta mellan Rosenborgskajen och Inre hamnen. Det blir ett riktigt bra lyft för Sundsvall, säger Stefan Näslund, sektionschef, stadsbyggnadskontoret.

Parkeringar och passager i området berörs inte
De parkeringar som finns i området påverkas inte i det här skedet. Däremot kan området behöva utökas framöver beroende av vad resultaten från provtagningarna visar. Man kommer även fortsättningsvis att kunna passera området. Däremot kommer möjligheterna till övningskörning att försvinna för de trafikskolor som använt ytan för detta.

En ny stadsdel längs havet
Södra kajen är ett av de områden som pekats ut som en ny stadsdel i kommunens översiktsplan. Det uppfyller flera av målen med Stadsvision Sundsvall, bland annat: Låt vattnet möta staden. Området vid Södra kajen blir en ny stadsdel granne med havet och Stenstan. Området kommer även att vara granne med det nya Resecentrum som kommer att byggas.

Kontakt
Stefan Näslund, sektionschef, sbk, gatuavdelningen
Tfn: 060-19 12 78

Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, sbk, mark- och exploateringsavdelningen
Tfn: 060-19 12 66

Anders Franzén, planeringarkitekt, sbk, planavdelningen
Tfn:060-19 89 61

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tidigare låg bland annat ett varv och en kolkaj i området. Verksamheterna som var här förr har bidragit till att området nu måste saneras. Men innan vi kan påbörja det måste vi undersöka marken först.
Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, stadsbyggnadskontoret