Nu rivs byggnader längs Västra vägen

Report this content

Straxt ovanför Selångersån, snett mitt emot cirkulationsplatsen Kronlottsvägen/Västra vägen rivs nu fem gamla byggnader varav två villor, ett garage samt mindre förråd.

- Byggnaderna står utan hyresgäst och är i så pass dåligt skick att det i förlängningen skulle kunna innebära en säkerhetsrisk att vistas där, säger Malin Lingell, projektledare.

När byggnaderna är rivna kommer det att finnas möjligheter att utveckla platsen för andra ändamål men än så länge finns det inga beslut om vad.

Arbetsinsatserna påbörjas den 4 november och det beräknas vara klart i december.

Kontakt
Malin Lingell
malin.lingell@sundsvall.se
Tfn: 070-674 52 70

Media

Media