Nu startar vi arbetet med att rusta upp och bygga om Ortviksparken

Det har funnits ett behov av att rusta upp parken under en längre tid. Nu har Boverket beviljat medel med 2 650 000 för upprustningen samt att kommunen går in med samma summa. Detta innebär att vi kommer att kunna skapa en fin park för boende, verksamma och sundsvallsbor i största allmänhet.

 

Det har funnits ett behov av att rusta upp parken under en längre tid. Nu har Boverket beviljat medel med 2 650 000 för upprustningen samt att kommunen går in med samma summa. Detta innebär att vi kommer att kunna skapa en fin park för boende, verksamma och sundsvallsbor i största allmänhet.

Parken som är cirka fyra hektar stor, ska vara tillgänglig och kopplas samman med övriga området.

Vi vill veta vad man vill göra i parken

Under våren kommer vi att träffa boende, verksamma och andra intresserade för att få så bra underlag som möjligt innan vi rustar upp och bygger om i parken.

- Vi tar med oss de goda erfarenheterna av dialogarbete för Nacksta park till arbetet med Ortviksparken. Vi kommer bland annat att vara med på Skönsbergsdagen den 5 maj för att möta intresserade. Vi hoppas att många kommer och berättar om vad de vill göra i parken i framtiden, säger Alena Repko, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Tryggare område

Några av de saker som finns med i planeringen redan nu är att gångstråken ska förbättras och får belysning. Det blir även en ny entré till området och det skapas möjligheter att ta till vara på den fantastiska utsikten mot havet.

Kontakt:

Alena Repko, landskapsarkitekt
E-post: alena.repko@sundsvall.se
Tfn: 060-19 12 61

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tar med oss de goda erfarenheterna av dialogarbete för Nacksta park till arbetet med Ortviksparken. Vi kommer bland annat att vara med på Skönsbergsdagen den 5 maj för att möta intresserade. Vi hoppas att många kommer och berättar om vad de vill göra i parken i framtiden.
Alena Repko, landskapsarkitekt