Ny tobakslag medför fler rökfria områden utomhus

Report this content

Den 1 juli får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många platser utomhus som exempelvis på busshållplatser, uteserveringar, allmänna lekplatser och vid entréer dit allmänheten har tillträde. Ägare av lokaler och områden har ansvar att skylta och informera sina gäster att rökförbudet gäller.

Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

- Den nya tobakslagen öppnar upp för en mer rökfri utomhusmiljö, vilket innebär att allmänheten ska ha rätt att vistas på/i allmänna utomhusmiljöer utan att besväras av tobaksrök, säger Annika Sundström tobakshandläggare.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger eller disponerar en lokal/område har ansvaret för att utomhusmiljöerna är rökfria.

- Du som är fastighetsägare ansvarar för att skylta om rökförbudet och det gäller från den 1 juli.  Vi på kommunen kontrollerar sedan att rökförbudet fungerar, säger Maria Esping miljöinspektör.

Ägare och personer som disponerar en lokal/område har skyldighet att vid behov informera de som bryter mot rökförbudet. Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, kan polis eller ordningsvakt komma att avvisa personen därifrån.

Områden där rökförbudet gäller

Från och med den 1 juli 2019 blir det alltså förbjudet att röka på:

  • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor
  • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner  
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud exempelvis restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.

Rökförbudet innefattar inte bara tobaksrökning utan även:

  • Inhalering av tobak som exempelvis förångats
  • Rökning av örtprodukter för rökning
  • Användning av e-cigaretter (användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därmed inte är att betrakta som e-cigarett i lagens mening).

Vill du veta mer?

Kontakt:
Annika Sundström
Tobakshandläggare
060-19 22 30
annika.sundstrom@sundsvall.se

Miljökontorets expedition
060-19 11 90
miljonamnden@sundsvall.se

Hemsida
www.sundsvall.se/tobakslagen

Media

Media