Nya gång- och cykelvägar på Östermalm och Skönsmon

Sundsvalls kommun tar nu ytterligare ett steg mot att göra Sundsvall till en cykelstad att räkna med. Nu upprustas Fridhemsgatan med ny gång- och cykelväg som gör det säkrare att ta sig fram längs Östermalms och Skönsmons huvudstråk. Men även runt Höglunda skola sätts spaden i marken för en tryggare trafikmiljö

Som ett led i arbetet med att höja standarden på Sundsvalls cykelvägnät har turen kommit till Fridhemsgatan. Målet med förbättringen i vägnätet är att öka trafiksäkerheten och höja tillgängligheten för cyklister, gående och funktionshindrade.
-Det känns viktigt att göra trafikmiljön säkrare för våra barn och ungdomar som bor i Skönsmon och på Östermalm. I och med dessa upprustningar blir det tryggare för dem att ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter ute på exempelvis Kuben, säger Mikael Johansson, projektingenjör, gatuavdelningen.   

Omfattar flera vägavsnitt
När upprustningen av Fridhemsgatans startar i början av augusti är det tre sträckor som kommer att åtgärdas. På sträckorna mellan Kvarnzeliusgatan och Västra Radiogatan respektive Parkgatan och Kaptensgatan kommer busshållplatser byggas om, mittrefuger byggas och övergångsställen förändras och tillgänglighetsanpassas med zebrabelysning. Vidare kommer det mellan Skiftesvägen och Enhörningsvägen byggas en tre meter bred gång- och cykelväg och det kommer även läggas ny beläggning på denna sträcka. Detta gör att det blir en förlängning av befintlig cykelväg längs Fridhemsgatan ut mot Kuben.
Målet är att göra Fridhemsgatan mer trafiksäkert och tryggt för oskyddade trafikanter.

Säkrare för skolbarnen
I samband med arbetet på Fridhemsgatan så kommer det även göras insatser på Kaptensgatan där en ny bredare trottoar byggs samt att gatan får ny beläggning. Även Löjtnantsgatan får en uppfräschning då en ny, tre meter bred gång- och cykelväg byggs på den norra sidan av gatan. Detta sker på sträckan mellan Rosenborgsgatan och Parkgatan. I området för ombyggnationerna finns både Skönsmons och Höglunda skola och insatserna kommer ge skolbarnen en mycket tryggare trafikmiljö när arbetet är klart.

Påbörjas i augusti
Arbetet påbörjas vecka 31 och planeras vara helt klart under våren 2013. De arbeten som utförs runt skolorna beräknas vara klara i augusti 2012.

Konsekvenser för närboende:
Det kommer att uppstå vissa störningar för er närboende. Vi ber om överseende med detta.

  • Begränsad framkomlighet
  • Ojämnheter
  • Buller
  • Vibrationer
  • Damm och grus

Kontakt:
Mikael Johansson, stadsbyggnadskontoret, gatuavdelningen
060-19 15 27

Mer info:
www.sundsvall.se/fridhemsgatan

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media