Nyanlända och förstagångsväljare motiveras till valdeltagande genom workshop och debatt

Pressinbjudan: Nyanlända och/eller förstagångsväljare motiveras till valdeltagande genom workshop och debatt
Tid: Måndagen den 7 maj 2018, klockan 17.00-19.00.
Plats: Gamla Nackstaskolans matsal, Axvägen 5, Sundsvall.

Måndagen den 7 maj arrangerar Rådet för integration och tillväxt, i samarbete med Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), en workshop och debatt i Nacksta i syfte att öka valdeltagandet bland nyanlända och/eller förstagångsväljare.

Under kvällen får deltagarna kunskaper och motivation för att fatta ett aktivt beslut om att delta i valet.

Demokrati förknippas med exempelvis folkets samlade röst, frihet att uttrycka sin egen mening, frihet att bilda föreningar och partier, individens rättighet och skyldighet att vara med och bestämma om gemensamma angelägenheter.

– Det är viktigt att ge nyanlända och förstagångsväljare i Sundsvall tillräckligt med kunskaper och motivation om valdeltagandet för att kunna fatta ett aktivt beslut att delta i valet. Det är också viktigt att öka engagemanget, så att människorna fattar medvetna val om huruvida de ska rösta eller inte. Deras röst är viktig även för demokratin i Sverige, säger Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Innehåll:
- Kort information om kulturutvecklingsprojektet i Nacksta.
- Varje politisk parti får 3 minuter för att berätta om sitt partiprogram.
- Hur ökar vi valdeltagandet bland utrikesfödda och förstahands väljare?

Workshop om följande områden utifrån ett integrationsperspektiv.
1. Utbildning
2. Arbete
3. Fritid, aktiviteter (idrott, kultur)

- Presentationen av workshop.
- Frågor till politikerna.

Moderator: Kjell Carnbro

Workshopen och debatten arrangeras av Rådet för integration och tillväxt, i samarbete med Favi. Rådet arbetar för att öka egenmakt, inflytande och demokrati bland gruppen nyanlända.

Välkommen!

För mer information:

Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-372 01 88, E-post saleh.dirawi@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är viktigt att ge nyanlända och förstagångsväljare i Sundsvall tillräckligt med kunskaper och motivation om valdeltagandet för att kunna fatta ett aktivt beslut att delta i valet. Det är också viktigt att öka engagemanget, så att människorna fattar medvetna val om huruvida de ska rösta eller inte. Deras röst är viktig även för demokrati i Sverige.
Saleh Dirawi, Samordnare Integration, Favi