Nytt samarbete mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun för att hitta familjehem

Sundsvalls och Timrå kommun har startat ett samarbete kring marknadsföring och rekryteringen av familjehem.

- Vi tror att rekryteringen blir effektivare om vi samarbetar eftersom vi vänder oss till samma målgrupp, säger Katrin Bergman, socialsekreterare i Sundsvalls kommun.

Grannkommunerna kommer att göra en gemensam årsplanering kring marknadsföring av familjehem. De kommer ha gemensam finansiering av kampanjer och båda kommunernas loggor kommer finns med till exempel i reklam på bussar och i TV. Personal från de båda kommunerna kommer delta tillsammans vid olika rekryteringstillfällen. Till exempel dela bord på olika mässor.

- Vi blir starkare tillsammans. Det blir både ekonomiskt fördelaktigt och personalbesparande, säger Katrin Bergman.

Tillsammans vill Sundsvalls kommun och Timrå kommun nå ut med information om familjehem på ett nytt sätt.

- Vi vill visa vad ett familjehemsuppdrag hos kommunen innebär och vilket stöd som ges, säger Berit Johansson, enhetschef på individ och familjeomsorgen i Sundsvalls kommun.

Både Sundsvalls och Timrå kommun erbjuder utbildning, stöd av familjehemssekreterare, fortbildning och regelbundna träffar för aktiva familjehem.

- Vi arbetar i nära samarbete med familjehemmen för att ge barnen en så bra uppväxt som möjligt. En privat aktör riskerar att bli en mellanhand, ytterligare ett steg i vårdkedjan som kanske inte alltid blir till barnets bästa, säger Johan Vikström, enhetschef på individ och familjeomsorgen i Timrå kommun.

Det är svårt att hitta personer som kan tänka sig och som har möjligheten att vara familjehem. Det krävs att man lever under trygga, stabila former och har utrymme både fysiskt, tids- och känslomässigt för att vara familjehem. Ett familjehem kan bestå av ett par eller en ensamstående person med eller utan barn. Barnets behov styr vad som passar bäst i varje enskild situation. Socialsekreteraren Katrin Bergman menar att man som familjehem gör en viktig samhälsinsats.

- Det är en möjlighet att göra en ovärderlig insats för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar. Att ta emot ett barn i familjen är utvecklande och berikande. Många upplever att de får mycket tillbaka i form av tillfredsställelse och glädje.  

Förhoppningen är att samarbetet ska generera i flera olika familjehem eftersom barn har olika behov som ska matchas. Ytterligare en förhoppning är att få kontakt med andra uppdragstagare som till exempel kontaktpersoner och kontaktfamiljer.  

 

 

Kontaktpersoner:

Katrin Bergman

Socialsekreterare, Sundsvalls kommun

katrin.bergman@sundsvall.se

060-19 22 65

 

Nina Schmidt

Specialistsocionom, Timrå kommun

nina.schmidt@timra.se

060-16 33 52, 070-191 73 52

 

Berit Johansson

Enhetschef individ och familjeomsorgen, Sundsvalls kommun

berit.johansson@sundsvall.se

060-191109

 

Johan Vikström

Enhetschef individ och familjeomsorgen, Timrå kommun

johan.vikstrom@timra.se

060-16 32 16, 070-300 71 52

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media