Öppet hus om kommunens frivilliguppdrag inom socialt arbete

Tisdag den 10 oktober kl 17-19.30 bjuder kommunen in till öppet hus i kommunhusets foajé för att informera och svara på frågor om en rad arvoderade uppdrag inom socialt arbete.

Det handlar om uppdrag som:

  • God man

  • Förvaltare

  • Kontaktperson - LSS[1] och SoL[2]

  • Ledsagare – LSS

  • Avlösare – LSS

  • Stödfamilj – LSS

  • Familjehem – SoL

  • Kontaktfamilj – SoL

  • Särskilt förordnad vårdnadshavare

Många människor i vår kommun – stora som små - har behov av och även laglig rätt till stöd av olika slag för att ha ett bra liv. Där utgör frivilliguppdragen en viktig del. Kommunen ger stöd i uppdragen och arvode eller ersättning till uppdragstagaren.

"Vi vet att många människor bär på tankar om att hitta något meningsfullt sätt att göra gott för medmänniskor men inte riktigt vet vad eller hur. Vi hoppas att de tar chansen och besöker oss på Öppet hus, där kan de få svar på sina frågor och hjälp att hitta något som passar", säger Lena Wilson, socialsekreterare och rekryteringssamordnare.

På plats under öppet hus finns samordnare för de olika uppdragen.

"Vi har haft dessa Öppet hus under tidigare år också och intresset brukar vara stort och leda till att vi får ett antal nya uppdragstagare. Nu håller vi tummarna för att det blir så även i år så att fler Sundsvallsbor får chansen till ett bra liv", säger Lena Bergström, uppdragssamordnare inom Stöd och omsorg.

På kommunens hemsida http://sundsvall.se/frivillig/ finns information och möjlighet att anmäla sitt intresse för att åta sig ett frivilliguppdrag.

Kontaktpersoner:

Lena Wilson telefon 070-626 39 80

Lena Bergström telefon 073-275 28 53

[1] LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

[2] SoL = Socialtjänstlagen

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media