Parklyftet blir ett lyft för Övre Bredsand – får ny naturlekplats

Parklyftet är namnet på de satsningar som Sundsvalls kommun gör med att rusta upp eller bygga nya parker och lekplatser runt om i kommunen. Nu har turen kommit till Övre Bredsand som kommer att få en alldeles ny naturlekplats. På torsdag hålls ett första informationsmöte för de boende i området.

Parklyftet är ett kommunalt projekt som har pågått sen 2013. Med Parklyftet vill kommunen skapa tryggare, trivsammare och mer tillgängliga parkmiljöer i Sundsvalls kommun.
- I flertalet fall har Parklyftet inneburit att vi har rustat upp befintliga parkområden såsom exempelvis parken i Indals centrum, Sticksjön samt Vapelskogens lekplats. Men i vissa fall bygger vi helt nytt. Idag saknas det en lokal kommunal lekplats i Övre Bredsand och därför har vi nu valt att bygga en centralt placerad naturlekplats i bostadsområdet. Därmed kommer barn från hela området att kunna mötas och leka här, säger Helena Flodin, landskapsarkitekt och projektledare på Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Informationsmöte nu på torsdag 22/10 (kl. 15-17)
Naturlekplatsen i Övre Bredsand kommer att vara anpassad till naturen i området och lekredskapen kommer att vara av naturmaterial så långt som det är möjligt.
- I samband med att vi bygger lekplatsen planerar vi även för att skapa ett antal gångvägar genom det omkringliggande skogsområdet, vilket öppnar upp och gör området mer tillgängligt. Totalt sett kommer detta att öka attraktiviteten för bostadsområdet, berättar Helena Flodin.

Parken kommer att byggas och invigas under 2016. Inför byggstarten anordnar nu kommunen en informationsträff på torsdag 22/10 (kl. 15-17) där de som bor i området kan träffa ansvariga personer (från Sundsvalls Kommun) på platsen där parken ska byggas. Där får de veta mer om kommunens planer, och de kan även lämna idéer och synpunkter.
___________________________________________________________________________

För mer information vänligen kontakta:
Helena Flodin, projektledare på Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.
Telefon: 060-19 12 95
E-post: helena.flodin@sundsvall.se

Eller läs mer på:
http://sundsvall.se/Bygga-bo-och-miljo/Parker-och-gronomraden/Parklyftet/Lekplats-ovre-Bredsand/

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media