Personlig rådgivning ovärderlig för ett mer hållbart samhälle

Digital information i all ära, men för att göra verklighet av idéer och planer är personlig rådgivning ovärderlig, visar ny forskning. Personlig rådgivning erbjuds kostnadsfritt av den kommunala energi- och klimatrådgivningen för företag, organisationer och privatpersoner.

Goda råd är inte dyra! heter den nyligen publicerade uppsatsen av Are Kjeang, Karlstad universitet. Uppsatsen beskriver hur viktig personlig energirådgivning är i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital information och tjänster ger många möjligheter, men räcker inte fullt ut. Resultatet från studien visar att den viktiga personliga kontakten med en oberoende rådgivare behövs för att diskutera det man läst sig till och sätta i relation till de egna möjligheterna och förutsättningarna.

  - Solceller är verkligen hett just nu. Det märks på intresset för både föreläsningar och studiecirklar som vi ordnat, men även i möten med enskilda där frågor om solceller ofta kommer upp, säger Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun.

Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare i Timrå berättar att något som blev väldigt uppskattat var de studiecirklar som ordnades, ett för oss helt nytt arbetssätt. I mindre grupper tittade man tillsammans på bland annat offerter för solcellsinstallationer. Studiecirklarna avslutades med studiebesök där fem familjer ställde upp och visade sina solcellsanläggningar.

Fokusområden för energi- och klimatrådgivarna i år är information om både solceller och laddmöjlighet för elbilar. Under året har vi haft fyra informationstillfällen om solceller och intresset är större än någonsin. Vi har redan över 200 anmälningar till kommande föreläsningar.

När det gäller laddmöjlighet av elbilar har vi haft flera seminarer, både för fastighetsägare/ bostadsrättföreningar och för villaägare. Totalt har 140 personer deltagit i föreläsningarna.

- Vi märker en markant ökning av intresset i år, speciellt för solceller men även intresset för elbilar och möjlighet att ladda vid bostaden är stort säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall. Hon fortsätter, vi hoppas att fler kontaktar oss för goda råd.

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk, kostnadsfri service som kommunerna erbjuder, finansierat av Energimyndigheten för att öka takten i energiomställningen. Fram till slutet av 2019 görs extra insatser inom solceller och laddstolpar.

För den som är intresserad av att installera solceller så kan rådgivarna ge stöd genom hela processen - från planering till färdig solelinstallation. Rådgivarna kan också ge svar om man har funderingar kring installation av laddplatser, vilka ekonomiska stöd som finns att söka och de ger även tips om hållbara resvanor.

Lars Andrén en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom solenergi kommer till Sundsvall och håller två föreläsningar under november månad på Quality Hotel för allmänhet, bostadsrättsföreningar och företag.

- Nu är det verkligen läge att investera i solceller. Låga priser och generösa bidrag ger god lönsamhet, samtidigt som miljön och klimatet blir vinnare, säger Lars Andrén.

Kvällsföreläsning den 21 november klockan 18:30 och

Lunchföreläsning den 22 november klockan 12:00.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Privatpersoner, företag och organisationer som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på energimyndigheten.se.

Mer om de nationella satsningarna

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och samordnas av landets alla energikontor. Projekten pågår till och med hösten 2019.

Det här är tredje året som de kommunala energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge stöd och arbetsmetoder till rådgivarna.

Kontakt:

Ida-Marie Stjerna,  energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun, 060 - 19 22 35
Mona Tjernström,  energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun, 060 - 19 12 77
Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare, Timrå kommun, 060 - 16 31 87

Morgan Dahlman, Energimyndigheten, 073 - 660 21 44, morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Nationella projektet om solel
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93
E-post: alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se

Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projektledare, Energikontoret i Mälardalen
Tel: 070-517 63 22
E-post: elin.tornwall@energikontor.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media