Pressinbjudan - Invigning av en milstolpe i samverkan mellan Sundsvall och Umeå

Umeå har av EU utsetts till att vara Europas kulturhuvudstad år 2014, och Sundsvall har valt att aktivt samverka med Umeå inför och under Kulturhuvud-stadsåret. Fredagen den 8/11 går det formella startskottet för samarbetet då den officiella Umeå2014-symbolen avtäcks i Sundsvall.

På fredag 8/11 kommer kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Jörgen Berglund och Umeås kommunalråd (tillika ordförande i kulturhuvudstadsutskottet) Marie-Louise Rönnmark att inviga den officiella Umeå2014-symbolen (”Hjärtat”), vilken sedan kommer att kunna beskådas, mellan Kulturmagasinet och E4:an i Sundsvall, under hela kulturhuvudstadsåret.

Början på ett långsiktigt samarbete
Själva invigningen symboliserar starten på ett kultursamarbete mellan Norrlands två största städer, men här finns samtidigt en förhoppning om att genom kulturen kunna så ett frö till ett mer långsiktigt samarbete, mellan Sundsvall och Umeå, inom såväl näringsliv som politik.

- Hela Norrland som region skulle vinna på att ett starkare samarbete och ett gemensamt ansikte utåt, inte bara gentemot övriga Sverige utan också internationellt, säger Jörgen Berglund.

- Dagens invigning känns som en milstolpe i samverkan mellan Umeå och Sundsvall, och det finns tydliga liknelser med Sundsvallsbron, där man just nu bygger brodelar från både norr och söder med målet att förena två platser. Idag bygger vi broar mellan Umeå och Sundsvall, säger Marie-Louise Rönnmark.

Officiell invigning den 8/11 kl. 12 på Kulturmagasinet
Media inbjuds nu att närvara på Invigningen av Kulturhuvudstadshjärtat, tillika startskottet för kultursamarbetet Sundsvall-Umeå 2014.

Tid: 8 november 2013, kl. 12.00

Plats: Kulturmagasinet, Muséet. Gå in genom entrén till Muséet på höger sida och fortsätt bort till den stora glasfasaden mot E4:an.

För mer information om invigningen vänligen kontakta:
Johan Lindstammer, Projektledare för projekt "Samverkan Sundsvall-Umeå 2014" 
Epost: johan.lindstammer@sundsvall.se Mobil: 070 – 610 44 85

Efter invigningen finns möjlighet att träffa de bägge kommunalråden Jörgen Berglund och Marie-Louise Rönnmark, representanter för projektet Umeå2014, Ulla Näsman - Sundsvalls direktör för Kultur & Fritid, samt Johan Lindstammer - projektledare för Sundsvalls samverkan med Umeå under Kulturhuvudstadsåret.

 

Taggar:

Media

Media