Pressinbjudan – Utställning av samiska föremål

Samerna är av FN utsedda till urfolk, det enda urfolket inom EU. Sundsvalls kommun har ansökt om, och blivit beviljad, att bli samisk förvaltningskommun. Detta uppmärksammas bland annat genom Kulturmagasinets utställning: Mijjen tijjen daelie! Vår tid är nu!

Utställningen, som är ett samarbete med Birger Nordin och pågår till och med den 25 november 2018, visar ett hundratal moderna och antika föremål som tenn- och pärlbroderier, rotslöjd, skinnarbeten, kåsor, skrin, knivar, stavar och Hattas renar.

Många urfolk har en utvecklad förmåga vid tillverkning av sina nyttoföremål att skickligt kombinera funktion med formkänsla och skönhet. Samerna är inget undantag, tvärtom tillhör man nog världstoppen i detta avseende. Man använder sig av olika material, till exempel skinn, trä, horn samt björk- och granrötter, vidare utför man tennbroderier och pärlarbeten.

Det flesta föremål som tillverkades under tiden samerna var nomader, i princip fram till tiden före andra världskriget, var för egen användning - vilket innebar att föremålens funktion givetvis var mycket viktig. Efterhand har föremålstillverkningen alltmer kommit att göras för människor utanför den samiska kretsen, främst för föremålens skönhetsvärde. Ett modernt samiskt föremål har därför alltmer närmat sig karaktären av konsthantverk men har ändå ett funktionstänkande som grund. Givetvis tillverkas fortfarande också bruksslöjd vilken, liksom förr, har tydliga estetiska förtecken. 

Den här utställningen ger betraktaren möjlighet att uppmärksamma detta genom att såväl gamla som moderna föremål visas. Bredden på materialval framgår också.

Ett sätt att indela slöjden är i hårdslöjd och mjukslöjd. Arbeten i horn och trä räknas till den hårda medan skinnarbeten, arbeten med rötter, tennbroderier och pärlarbeten räknas till mjukslöjden. 

Det finns idag bara ett fåtal samehantverkare som slöjdar på heltid. Däremot finns många som kombinerar sitt slöjdande med annan sysselsättning till exempel inom renskötsel och turistnäring. Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk har en 1-2 årig slöjdlinje där såväl tradition som nytänkande finns i läroplanen.

Intresset för genuin sameslöjd ökar både här hemma och internationellt. Samhällets medvetenhet om detta yttrar sig bland annat i att det råder principiellt exportförbud på samiska föremål som är äldre än 50 år. När det gäller svensk konst och möbler är gränsen 100 år.

Plats:
Sundsvalls museum, Kulturmagasinet.

Tid:
Söndagen den 26 augusti klockan 13.00.
Birger Nordin medverkar.
 

Välkommen!

För mer information:
Tina Johansson, Sundsvalls museum
Telefon: 060-19 18 07, 070-573 94 32
e-post: tina.johansson@sundsvall.se

Lejla Porovic, Sundsvalls museum
Telefon: 070-100 08 46
e-post: lejla.porovic@sundsvall.se

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media