Pressinbjudan: Skolledare presenterar idéer inför jury – utbildningen är unik i landet

Elever som marknadsför stadens smultronställen via Näringslivsbolaget, smart hantering av skolan matrester och elever som guidar internationella kundbesök. Det är exempel på några idéer som 100 skolledare utvecklat genom en ny utbildningssatsning. Sundsvall är först i landet med denna utbildning som ingår i målet Sveriges bästa skola 2021. Den 10 februari ska skolledarnas idéer presenteras och bedömas av en jury bestående av representanter från bland annat Näringslivsbolaget och Skolverket.
Upplägget påminner om TV-programmet Draknästet. Media är välkommen!

Startskottet för målet Sveriges bästa skola 2021 gick sommaren 2014. En rad aktiviteter är igång bland annat en ny utbildningssatsning som startades i höstas. 100 skolledare, förskolechefer och rektorer från alla skolområden i Sundsvall har träffats gruppvis varannan vecka. I grupperna har de vaskat fram idéer från den egna verksamheten med syfte att skapa en bättre skola. De har stött och blött sina idéer, testat dem i samtal med elever och övriga aktörer samt presenterat dem för varandra i omgångar.

Ökar motivationen hos elever
– Målet är att barn och elever med hjälp sina pedagoger och lärare ska våga tänka nytt och annorlunda. De ska utveckla idéer tillsammans med andra utanför skolans värld. Det ger motivation och skapar värde om deras idé eller handling kommer till glädje, både för dem själva och för andra. Det blir viktigt då det är på riktigt, beskriver Malin Heimer, projektledare för utbildningsinsatsen.

Genom samla information från omvärlden och regelbundet testa om idéerna fungerar, lär sig eleverna även att misslyckas och ta lärdom av det och gå vidare. Processen de går igenom ger dem ökat självförtroende, förmåga att jobba i team men även ökad självinsikt, förståelse för andra och goda relationer. Erfarenheter och kunskaper som är viktiga att ha med sig i arbetslivet och som kännetecknas som entreprenöriella kompetenser.

Först i Sverige
Sundsvall är den första kommunen i Sverige som använder sig av denna utbildningsprocess. Den har sin grund i forskningsmetodik från Chalmers entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset.

– Tillsammans med Drivhuset håller vi på att utveckla en process som är anpassad för förskolan och skolan. Arbetet anses så spännande att forskare från Chalmers använder oss i sin vidareforskning, vilket är väldigt roligt. Skolverket har också visat sitt intresse och kommer att sitta med i juryn när skolledarna presenterar sina idéer! berättar Malin Heimer.

Malins projektgrupp består av fyra personer som alla har lärarbakgrund. Några arbetar ännu aktivt som lärare och utvecklingspedagoger. De har en fot i skolan och har då möjligheter att prova metodiken i sina klassrum, vilket har varit framgångsrikt.

– Tanken är inte att alla pedagoger och lärare ska göra något helt nytt. De får konkreta verktyg för att undervisningen ska bli mer kopplad till omvärlden och därmed öka motivationen hos sina elever. I det långa loppet ger detta eleverna goda relationer, som bidrar till att de känner sig trygga och värdefulla, avslutar Malin Heimer.

Vi välkomnar media till skoledarnas idépresentationer

Totalt ska 18 idéer presenteras av 100 skolledare.

När: 10 februari
Var: Medioteket, Magasinsgatan 12 (vid Navet/Bussgods/Burger Time)

Tider:
Pass 1:
8.30 – 10.00
Pass 2: 10.30 – 12.00
Pass 3: 13.00 - 14.30
Pass 4: 15.00 – 16.30

Föranmälan och mer information om dagen:
Sofia de Wall, kommunikatör Barn- och utbildning
060-19 24 84 alt 070-180 4478
sofia.de.wall@sundsvall.se

Kontakt:
Malin Heimer, projektledare: 060-191460

Fakta

 • Bakgrunden till målet Sveriges bästa skola 2021 är att Sundsvalls skolor ligger långt ned i SKL:s årliga öppna jämförelser. 2014 befinner sig Sundsvalls kommun på plats 191 av totalt 290 kommuner.
 • Målet Sveriges bästa skola 2021 är ett beslut från kommunfullmäktige hösten 2013.
 • Målet är en del av Sundsvalls kommuns hållbara tillväxtsstrategi 2021 – RIKARE
 • Arbetet drivs från Barn- och utbildningsförvaltningen i ledning av skoldirektör Tommy Nilsson.
 • Alla Sundsvalls kommuns förvaltningar inklusive de kommunala bolagen som till exempel Sundsvall Elnät, MittSverige Vatten och Sundsvall Energi, ska bidra till målet. En lista med förslag på 49 aktiviteter är framtagen och ska följas upp.
 • Inom ramen för målet Sveriges bästa skola sker en utbildningssatsning genom entreprenörskap baserad på forskningsmetodik från Chalmers entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset. Malin Heimer är projektledare.
 • Totalt genomgår 115 skolledare och chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen utbildningen
 • I mars startar utbildningen i en pilotgrupp som består av elever, representanter från arbetslivet samt pedagoger och lärare.
 • Under hösten 2015 ska lärare och pedagoger ta del av utbildningen via olika workshops och träffar.
 • Samtliga förvaltningschefer och bolagschefer i kommunkoncernen kommer att få ta del av utbildningen under hösten 2015.

Sveriges bästa skola 2021
De sju målen i strategin för att uppnå Sveriges bästa skola 2021

 • 1.Elevernas resultat. Alla elever ska vara godkända och uppnå höga resultat
 • 2.Elevernas syn på skolan och undervisningen – Barnen och eleverna ska ha en positiv inställning till förskola och skola.
 • 3.Föräldrarnas syn på skolan och undervisningen – Föräldrarna ska ha en positiv inställning till förskola och skola.
 • 4.Effektivt resursanvändande – Resurserna ska användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
 • 5.Organisation – Arbetet ska utgå från förvaltningens verksamhetsidé.
 • 6.Ledarskap – Ledarskapet ska utgå från vad som har betydelse för barns och elevers lärande.
 • 7.Värdegrund – Vi ska göra det goda livet möjligt, och skapa bästa möjliga möten för lärande.


Mer information
http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Pedagog-Sundsvall/Sveriges-basta-skola-2021/

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media