Pressinbjudan: Utställningen 100% kamp – Sveriges historia

Media är välkommen till en pressvisning av utställningen 100 % kamp – Sveriges historia, tisdagen 10 oktober kl.11.00. Utställningen berättar om de många rättighetskampernas Sverige. Att rättigheter inte kan tas för givna. Att rättigheter kan hotas och begränsas. Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära.

Kamper för rättigheter är en del av historien. Människor har tagit strid för sina och andras villkor. För rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass och ursprung.

Rättighetskamperna har en lång historia. Men de är inte över. Kamper är en del av vår samtid. De pågår runt omkring oss. Varje dag.

Sundsvalls museum har gjort tillägg till vandringsutställningen som handlar om mentalsjukhuset Sidsjöns sjukhus och hur nödåret 1917 påverkade Sundsvall.

Utställningen invigs den 14 oktober kl.13.00 av Ola Lindström, grundare torkaallatårar-projektet. Anna Furumark, projektledare Heterogena kulturarv och Mikael Eivergård, institutionschef Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ger en introduktion och visar delar av utställningen. Tina Wilhelmsson sjunger kampvisor. Utställningen står till och med den 14 januari 2018.

Utställningen är producerad av projektet Heterogena kulturarv med tillägg från Västmanlands läns museum och Sundsvalls museum. Projektet stöds och finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.

Pressvisning

Välkommen på pressvisning av utställningen tisdagen 10 oktober kl.11.00

Kontakt:

Tina Johansson, tina.johansson@sundsvall.se och 070-573 94 32

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media