Problemen i Sporthallen provisoriskt åtgärdade

Sundsvalls kommun har åtgärdat problemet med takbågen som rört sig och som gjort att delar av Sporthallen behövt stängas. För att hindra takbågen att fortsätta röra sig har man stöttat upp den med en stålbalk.

Under torsdag, fredag och kommande måndag kontrollmäter man takbågens position för att försäkra sig om att den inte rör sig.

Till veckan kommer kommunen även att besikta taket från insidan, om de yttre kontrollerna visar att takbågen slutat röra sig.

Utifrån resultatet av alla kontroller kommer man att fatta beslut om Sporthallens stängda delar kan öppnas igen eller om det behövs fler säkerhetsåtgärder.

Kontaktpersoner: Torbjörn Stark, fastighetschef, Drakfastigheter, Sundsvalls kommun, telefon: 060‑19 14 81

Kontaktperson för verksamhetsfrågor: Lars-Erik Återgård, Idrott- och fritidschef
Telefon: 060-19 15 52
 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera