Reinfeldt gästar nytt återkommande tillväxtforum i Sundsvall

Den 24 oktober 2019 är det premiär för Bünsow Business Growth Forum i Sundsvall. Det är Sparbanksstiftelsen Norrland och Swedbank som tillsammans med Bengt-Göran Persson – en av grundarna av Åre Business Forum – samt en rad partners, bland annat Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, som är initiativtagare till ett nytt regionalt och årligt återkommande tillväxtforum.

Bünsow Business Growth Forum är en unik arena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt, som möjliggör träffar med beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, nyckelpersoner från näringsliv och offentlig sektor. Föredrag, samtal, diskussioner och andra aktiviteter kombineras i en mix av programpunkter som stimulerar till nya nätverk, nytänkande och nya affärer.

Genom Bünsow Business Growth Forum får du tillfälle att träffa de verkliga experterna och du får också gott om tid att utbyta tankar om framtiden. En av flera intressanta föredragshållare är fd statsminister Fredrik Reinfeldt. Andra inspiratörer är journalisten/fotografen Jens Assur samt Lars Fahlander och Eva-Karin Gidlund från Cobra. Nasdaq inleder dagen och bland annat kommer NP3 presentera sin Q3 rapport. Moderator för dagen är Anna Ohlin Kardell.

Välkommen till en pressträff då vi avslöjar tankar och innehåll för det nya forumet.
Datum: Onsdag 26 juni klockan 11:00
Plats: Mittuniversitetet i Sundsvall, Hus L, sal 212

För mer information nås Bengt-Göran Persson på 070-341 42 42, eller maila till info@bunsow.se

Stig Wiklund, ordförande Sparbanksstiftelsen               Johanna Gbenplay, SCA
Magnus Pallin, kontorschef, Swedbank Sundsvall        Oliver Dogo, Handelskammaren
Bengt-Göran Persson, Persson Invest                            Peter Öhman, CER/MIUN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredrik Bünsow föddes i Tyskland men blev känd som en av 1800-talets mest förmögna, svenska affärsmän. Han invandrade som 21-årigt bokhandelsbiträde, ärvde ett sågverk i Sundsvall år 1847 och insåg tidigt ångsågens möjligheter. Genom kloka och modiga investeringar i precis rätt tid byggde han ett trävaruimperium som gjorde honom näst rikast i landet. Träpatronens livsverk skapades med mod och nytänkande mitt i en industriell revolution. Vi står också inför förändringarnas tider som påverkar oss alla. Välkommen till den nya nationella mötesplatsen Bünsow Business Growth Forum i Sundsvall för att inspireras och finna mod att tänka nytt!

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media