Så berörs Vuxenutbildningen Sundsvalls elever vid Miroi av företagets konkurs

Report this content

Vuxenutbildningen Sundsvall har ett gällande avtal, samt ett sedan tidigare inte förlängt avtal där elever slutför sina kurser, med det nu konkursdrabbade utbildningsföretaget Miroi. Totalt gäller det drygt 30 elever. Vuxenutbildningen säkerställer nu att dessa inte ska påverkas av Mirois konkurs.

För det avtal som Vuxenutbildningen tidigare valt att inte förlänga gäller att 21 elever slutför sina påbörjade kurser och fullföljer sina studier, längst till och med 31 december 2018. Det gäller sex kurser, Sfi 2C, Sfi 3C, Sfi 3D, Engelska 5, Eng 6 samt Samhälle grundläggande.

– Vi har haft en dialog med Mirois rektor som intygar att verksamheten fortsätter som vanligt, och att våra kvarvarande elever inte kommer att beröras. Vi har även en kontinuerlig uppföljning och dialog kring dessa elever för att säkerställa detta, och att betyg rapporteras in på de som avslutat, säger Karin Wahlqvist, Rektor Vuxenutbildning, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Utöver detta har Vuxenutbildningen två Yrkesutbildningar, med tio elever på Våningsvärd och fyra elever på Konferensvärd, upphandlade via Miroi.

– Vi undersöker just nu hur vi på bästa sätt kan säkerställa fortsatt utbildning för dessa elever, säger Kjell Andersson, Rektor Vuxenutbildning, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Samtliga elever som berörs är underrättade.

För mer information, kontakta

Kjell Andersson, Rektor Vuxenutbildning, Gymnasial yrke upphandlad, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 073-274 59 84, E-post kjell.o.andersson@sundsvall.se

Karin Wahlqvist, Rektor Vuxenutbildning, Grundläggande/gymnasial allmän, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-181 44 61, E-post karin.wahlqvist@sundsvall.se

Jon Backlund Arab, Rektor Vuxenutbildning, Sfi, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-277 43 88, E-post jon.backlund@sundsvall.se

Kerstin Nordensson, T.f. Förvaltningsdirektör, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-572 59 40, E-post kerstin.nordensson@sundsvall.se

Anders Sjölander, T.f. Förvaltningsdirektör, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-190 54 59, Epost anders.sjolander@sundsvall.se

Taggar: