Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun finns på torget under nationaldagen

Elever har fått i uppdrag att skissa på sin vision av Sundsvalls framtid
Grundskoleelever i Sundsvall har fått ett uppdrag att göra skisser av sina områden inför arbetet med Sundsvalls kommuntäckande översiktsplan och gymnasieeleverna har fått uppdraget att skissa på Sundsvalls vardagsrum, alltså Olof Palmes Torg, Storgatan och Stora Torget. Arbetsgrupperna för Översiktsplan Sundsvall 2021 och Sundsvalls vardagsrum väljer ut två till tre alster som visas på nationaldagen i Stadsbyggnadskontorets tält.

 - Elever från Skvaderns gymnasium har på eget initiativ bidragit med idéer om Sundsvalls framtid och vi tyckte att fler barn och ungdomar borde ha chansen att bidra med förslag. Vi kommer inte att kunna lyfta alla inkomna skisser på nationaldagen men alla inkomna idéer kommer att tas med i det fortsatta arbetet med både Översiktsplan Sundsvall 2021 och Sundsvalls vardagsrum, säger Per Skjutar, samhällsplanerare.

Alla får tycka till
I tältet på torget kommer det att finnas möjlighet för alla Sundsvallsbor att lämna tankar och idéer om både Översiktsplan Sundsvall 2021 och Sundsvalls vardagsrum.

 - Vi vill gärna veta hur sundsvallsborna vill att deras Sundsvall ska se ut i framtiden både gällande Översiktsplan Sundsvall 2021 och Sundsvalls vardagsrum. Alla är välkomna med sina idéer oavsett om man väljer att skicka dem till oss i kommunen eller att man träffar oss på nationaldagen, säger Erland Solander (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Guidade bussturer i framtiden stad
Under nationaldagen kommer stadsbyggnadskontoret att bjuda på guidade bussturer i stan där intresserade kan följa med i spåren av Stadsvision Sundsvall. Guidar gör Claes Rogander, planarkitekt och Viveca Norberg, samhällsplanerare.

Kontakt
Sundvalls stadsvision
Viveca Norberg, samhällsplanerare
Tfn: 060-19 12 85

Claes Rogander, planarkitekt
Tfn: 060-19 12 60

Sundsvalls Översiktsplan 2021
Ulrika Edlund, planeringsarkitekt och projektledare
Tfn: 060-19 13 49

Per Skjutar, samhällsplanerare
Tfn: 060-19 13 48

Sundsvalls vardagsrum
Stefan Näslund, projektledare
Tfn: 060-19 12 78

Stadsbyggnadsnämnden
Erland Solander(M), orförande stadsbyggnadsnämnden
Tfn: 060-19 13 23

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media