Stark prognos av Stadsbacken

Report this content

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, prognostiserar ett resultat för 2019 om 114,7 miljoner kronor. Det är 6,1 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet för januari – april var 85,0 mnkr, vilket var 11,0 mnkr bättre än budget.

- Rapporten visar att koncernen fortsätter att leverera en betydande vinst till sina ägare, kommunens invånare, säger Pernilla Berg (S), ordförande i Stadsbacken AB.

- Jämfört med budget prognostiseras främst ett bättre resultat av Mitthem (6,3 mnkr) tack vare ökat värde på bolagets fastighetsinnehav (5,9 mnkr), säger Anders Johansson, vd för Stadsbacken AB.

- Koncernen bidrar också till ökad samhällsnytta. Mitthem genomför nybyggnation av 88 lägenheter i Bosvedjan och SKIFU bygger 450 nya parkeringsplatser i centrala Sundsvall, säger Pernilla Berg.

- Den medarbetarenkät som besvarades av 96 procent av koncernens 554 anställda visade att medarbetarna upplever sig ha både bra förutsättningar och ett stort engagemang. Det är en grundförutsättning för att koncernen ska kunna vara framgångsrik och uppnå sina mål, säger Pernilla Berg.

Kontaktperson

Pernilla Berg (S) styrelseordförande, Stadsbacken AB                       070-343 14 18

Anders Johansson, vd, Stadsbacken AB                                             070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,0 miljarder kronor, en balansomslutning på 8,0 miljarder kronor och ett resultat om 132,0 mnkr för 2018. Antal anställda uppgick under 2018 till 554.

Media

Media