Stöde skola får utmärkelsen Kunskapsdraken för sitt goda miljöarbete

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att Stöde skola ska få april månads utmärkelse "Kunskapsdraken" för sitt goda arbetsmiljöarbete. I arbetsmiljöverkets senaste inspektion upptäcktes inga brister alls i skolans systematiska arbetsmiljöarbete, vilket är unikt.

Prisutdelning

Kunskapsdraken delas ut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde tisdag 21 april i rum Hattmakaren på Quality Hotel. Sammanträdet börjar klockan 13.30 och punkten ligger först på dagordningen.

Motivering

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Stöde skolan arbetsmiljö. Hela organisationen från förskoleklass till år nio med personal gick detaljerat igenom. Fyra av skolans elevskyddsombud, skolans två skyddsombud, representant från personalen, skolområdesintendent samt skolledning var representerade.

Efter tre timmar sammanfattade inspektören från arbetsmiljöverket att det inte fanns några brister i Stöde skolas systematiska arbetsmiljöarbete, vilket är mycket ovanligt.

Inspektören framhöll särskilt elevinflytandet som föredömligt.

Fakta om Kunskapsdraken

Kunskapsdraken är en utmärkelse som delas ut en gång varje månad för att uppmärksamma goda förebilder och verksamheter som utmärkt sig för sitt goda arbete. Personal, elever eller en verksamhet har möjlighet att nomineras för goda insatser.

Kontaktpersoner

Urban Fröberg

Skolområdesintendent

Matfors/ Stöde skolområde.

073- 270 36 75

urban.froberg@sundsvall.se.

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media