Stor satsning på första hjälpen till psykisk hälsa

Sundsvalls kommun utbildar sina medarbetare i psykisk ohälsa och intresset för kurserna har varit stort. Utbildningen har tre olika inriktningar: vuxna, ungdom och äldre. - Målsättningen är att rädda liv genom ökad kunskap, säger Mattias Gillow, samordnare för psykisk ohälsa socialtjänsten

Utbildningssatsningen är ett brett samarbete mellan samordningsförbundet, kommunen, Svenska kyrkan, Arbetsförmedlingen, Räddningstjänsten och Mittuniversitetet.  NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska sjukhuset har utbildat 20 stycken instruktörer som ska hålla i utbildningarna. Instruktörerna arbetar på Sundsvalls kommun och inom de organisationer/myndigheter som ingått i samarbetet.

- Vi ställs inför allt större utmaningar i samhället, fler personer beskriver sämre psykiskt mående, med besvär som oro, ångest och sömnproblem, och bland barn och unga har den psykiska hälsan försämrats över tid säger Mattias Gillow som poängterar att det är lika viktigt att sprida kunskap om psykisk ohälsa som det är att hantera fysiska åkommor.

I kursen får deltagarna bland annat lära sig:

  • Känna igen olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
  • Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder första hjälpen.
  • Hur man kan hjälpa personen att söka professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Stort intresse

Intresset för kurserna har varit stort och blev snabbt fullbokade. Deltagarna kommer framförallt från människonära yrken som personal inom skola, hälso- och sjukvård, äldre- handikapp- och individ och familjeomsorg. Det första utbildningstillfället startar 11 februari och totalt kommer 9 kurser hållas under vårterminen. Till hösten fortsätter satsningen med ytterligare kurser, och är sedan tänkt att löpa på terminsvis.

- Behovet av en sådan här utbildning är jättestort, vi behöver öka vår kunskap och kompetens om psykisk ohälsa i samhället. Tankar finns att på sikt hålla kurser för en bredare målgrupp, men vi måste börja någonstans och börjar med våra egna anställda säger Mattias Gillow som ser framemot att kurserna börjar starta igång.

Vill du göra ett reportage vid ett utbildningstillfälle eller veta mer?

Kontaktperson

Mattias Gillow Samordnare psykisk ohälsa
Socialtjänsten, Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 28 93

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media