Stor vinst för Stadsbacken

Stadsbacken AB, koncernen för Sundsvalls kommuns hel – och delägda bolag, visar ett resultat för 2017 om 132,1 mnkr.

- Koncernen fortsätter att leverera god avkastning till sina ägare, kommunens invånare, säger Anders Johansson, vd i Stadsbacken AB.

- Koncernen har också bidragit till stor samhällsnytta för kommunen, säger Pernilla Berg (S), ordförande i Stadsbacken AB. Mitthem bygger 51 lägenheter i centrala Sundsvall och har beslutat att bygga 88 lägenheter i Bosvedjan med start i början av 2018. SKIFU köpte Sundsvalls Centralstation med fastigheter för byggnation av stadens nya resecentrum. Sundsvall Elnät har genom sitt arbete med vädersäkring mer än halverat den genomsnittliga avbrottstiden per kund under de senaste två åren.

- Det är också glädjande att genomförda kundundersökningar visar på relativt nöjda kunder för koncernen då Stadsbacken arbetar kontinuerligt för att ständigt bli bättre och till ännu mer nytta för kommunens invånare, säger Pernilla Berg.

- Den medarbetarenkät som genomfördes under 2017 besvarade 94 % av medarbetarna och de upplever både ett stort engagemang och att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete. Särskilt glädjande är det stora förtroende de visar för sin närmaste chef, 4,4 på en 5-gradig skala. Ett bra ledarskap är en grundförutsättning för att vi ska kunna vara en framgångsrik organisation, säger Anders Johansson.

Kontaktpersoner

Pernilla Berg (S),styrelseordförande, Stadsbacken AB              070-343 14 18
Anders Johansson, vd Stadsbacken AB                                      070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,6 miljarder kr och antal anställda uppgick till 540 för 2017.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media