Storsatsning i möjligheternas Skönsberg

1 september är startdagen för det nya projektet - Skönsbergs brobyggarprojekt. Det har vuxit fram genom samverkan i Skönsbergs trygghetsgrupp. Projektet syftar till att göra det goda livet möjligt i Skönsberg, där broar byggs mellan boende och olika aktörer.

Med utökad samverkan mellan olika boende och olika aktörer, som exempelvis föreningar, är målet att fler ska få möjlighet till en meningsfull fritid. Även politiker, tjänstemän både kommunalt och på riksnivå, kommer att involveras, liksom olika större organisationer. Målgruppen är barn och unga, men för att projektet ska bli långsiktigt hållbart kommer även vuxna involveras.

Projektledare anställs
Nu anställs Berivan Mohammed som projektledare, på heltid. Berivans huvudsakliga roll är att vara spindel i nätet och få alla att jobba åt samma håll, samt att öka medvetenheten hos de boende kring vilka enorma möjligheter det finns i stadsdelen. Stor vikt kommer att ligga vid att få god kontakt med boende och aktörer och få in deras åsikter och önskemål i projektplanen. Som projektledare kommer Berivan även vara ansvarig för att hitta olika finansiella möjligheter, för att arbetet ska kunna fortsätta på lång sikt.

Detta är inget vanligt projekt, där aktiviteter hålls under en bestämd tidsperiod, och sedan är projektet slut. I Skönsbergs brobyggarprojekt finns en helhetssyn och en stor dos av öppenhet. Målet är tydligt – att skapa något varaktigt i Skönsberg, där trygghet och meningsfull fritid är prio ett,

Med sig i arbetet har Berivan även en projektledningsgrupp, bestående av delar ur Skönsbergs trygghetsgrupp. I projektledningsgruppen är polis, skola, fritidsgård samt Granlo BK representerade.

Satsningen ligger perfekt i tid, då mångas blickar är riktade mot Skönsberg i och med stora brobygget. Projekttiden är satt till september 2014 till december 2015, för att sedan leva vidare med flera engagerade krafter.

Berivan Mohammed kommer närmast från Jurek, som regionschef. Framförallt anses Berivan
vara den rätta för uppdraget, då hon i många år har visat ett stort samhällsengagemang och har ett väl etablerat kontaktnät, både lokalt och på riksnivå. Berivan är 32 år och kom som flykting, från Kurdistan när hon var 8 år. Vi har genom åren fått se utställningar om hennes liv och intervju med Berivan ligger ute på Sundsvalls muséum. Berivan sitter bla med i Norra kajens, Norra bergets styrelse och är även medlem i Sundsvalls juniorhandelskammare. 2008 utsågs Berivan till en av Medelpads mest inflytelserika kvinnor.

Kontakt, för övriga upplysningar:
Berivan Mohammed, projekteledare
berivan.mohammed1982@gmail.com (saknar tillf. telefon)

Kristina Högberg Fjärem, Skönsbergs fritidsgård
073-066 06 38 

Kenneth Steiner, Granlo BK
070-674 87 80

Thomas Sjöström, Sundsvalls närpolisområde
073-070 34 18

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media