Sundsvall blir ännu grönare framöver

Under kommande år kommer sundsvallsborna kunna njuta av både fler och mer grönskande områden. I projektet parklyftet händer det väldigt mycket just nu.

Vi rustar upp ett flertal parker i Sundsvall bland annat:

  • Förlängningen av Heffners bropark
  • Parken Asplunden
  • Brunnsparken
  • Parken Odenlunden
  • Sidsjöparken

Vi har byggt nya parker:

  • Heffners bropark
  • Naturlekplatsen i Bredsand

Dessutom bygger vi helt nya parker:

  • Broparken på Skönsmon
  • Nacksta park

I samtliga parker rustar vi grönområdena och i flera av dem planteras allt från enstaka till många träd. Allt detta innebär att vi tar hänsyn till vad många sundsvallsbor önskade i arbetet med Stadsvision Sundsvall, att skapa ett nät av grönska över staden.

- Det är verkligen roligt att få skapa gröna rum till sundsvallsborna. Vår kommun ligger ständigt i topp som friluftskommun och en av de viktiga delarna är just närheten till grönområden. När vi förbättrar parker och bostadsnära skog är vi med och bidrar till detta, säger Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare.

Kontakt:
Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
Tfn: 070-345 32 53
E-post: cecilia.z.andersson@sundsvall.se
 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är verkligen roligt att få skapa gröna rum till sundsvallsborna. Vår kommun ligger ständigt i topp som friluftskommun och en av de viktiga delarna är just närheten till grönområden. När vi förbättrar parker och bostadsnära skog är vi med och bidrar till detta.
Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare