Sundsvall siktar på att bli kulturstad

Nu vänder sig Sundsvalls kommun direkt till sundsvallsborna för att ta fram en kulturpolitisk strategi.
Målsättningen? Att gå från en industristad till kulturstad – av och för de som bor och verkar i kommunen.

– Vi riktar oss till såväl professionella kulturskapare som publik, men kanske framförallt till de som aldrig har varit på teater
eller sett en dansföreställning. Vad tycker, tänker och känner de inför kultur? säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande. Vår målsättning är att på sikt, gå från industristad till en riktig kulturstad – av och för de som bor och verkar i kommunen.

Workshops för alla
Sundsvalls kommun bjuder nu in till workshops, öppna för alla, med start den 7 april på Sveateatern.
– Och de som inte kan eller vill komma till våra workshops, åker vi helt enkelt ut till, säger Evelina Wesslén, utredare, och
Anna Molin, kultursekreterare. Båda kommer att synas i fritidslokaler, samlingslokaler och i bokbussen Mobibblan under våren.

Högt i kulturtopp
Sundsvall är enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, en av de kommuner som satsar mest på kultur. Stenstaden värnas och hela kommunen har fått nya inslag av konst och skulptur. Det nyrenoverade teaterkvarteret har precis öppnat och Kulturmagasinet står näst på tur. Stora satsningar har dessutom gjorts för friluftsmuséet uppe på Norra berget, som nu lockar allt fler besökare.
– Vi jobbar i stort och smått. Just nu undersöker vi möjligheterna att införa en form av kulturgaranti; alla elever ska få en chans att möta professionella kulturskapare minst en gång per termin, säger Åsa Ulander.

Stort intresse
Intresset för kultur är också stort i Sundsvall. Enligt kulturvaneundersökningen 2015 svarade en majoritet att de ägnade sig åt någon form av kreativ aktivitet. Varje vecka spelar 300 barn teater. Foto- och filmintresset är utbrett, musikverksamheten växer och konsertutbudet är stort. Kulturmagasinet, med bibliotek och museum, är också populärt, med hela 400 000 besökare varje år.
– Bara föreningslivet får 100 miljoner varje år, vilket är högt när man ser till riket, men lågt när man ser till vad vi får tillbaka, säger Åsa Ulander. Kultur skapar livskvalitet, drar besökare och inflyttare samt genererar arbetstillfällen. Genom kulturverksamheten ökar skatteintäkterna, vilket i sin tur är bra för alla. En region kan inte utvecklas utan att erbjuda ett varierat utbud.

Säg din mening
– Kom på workshop eller möt oss när vi åker ut i kommunen, säger Evelina Wesslén, Anna Molin och Åsa Ulander. Säg vad du tycker är bra, dåligt eller vad du saknar. Alla synpunkter är viktiga och ligger till grund för den kulturpolitiska strategin.


WORKSHOPS KULTUR SUNDSVALL 2016

Sundsvall – Kulturstaden?! 7 april, Sveateatern, kl. 18.00-20.00
Är Sundsvall en kulturstad? En berättarstad? En vadå för stad? Sundsvall ligger på nionde plats när det gäller vilken kommun som lägger mest pengar på kultur, men lyfter vi fram det tillräckligt? Vi pratar om möjligheterna till att lyfta Sundsvall som kulturstad. Ingen anmälan krävs.

Förutsättningar för fria yrkesverksamma kulturskapare 26 april, Sojascenen, kl. 10.00-12.00
Har Sundsvall det som krävs för att fria yrkesverksamma kulturskapare ska kunna leva och verka här? Vi pratar om lokaler, mötesplatser och utbud. Hur tar vi tillvara på de kompetenser som finns hos bland annat nyanlända och unga? Begränsat antal platser.

Kultur överallt? 12 Maj, Norra Berget, Danslogen kl. 18.00-20.00
Var i Sundsvalls kommun finns kulturlivet? Behövs kultur på fler platser? Vi diskuterar förhållandet mellan stad och landsbygd, centrum och periferi. Hur kan Sundsvalls mötesplatser utvecklas?

Kultur för vem och av vem? Kulturmagasinet, programsalen, 26 maj, 18.00-20.00
Hur tillgängligt är Sundsvalls kulturliv? Vilka deltar i kulturlivet och vilka står utanför? På vilket sätt kan kulturen vara en del av demokratiarbetet? Samtal om inkludering och delaktighet i Sundsvalls kulturliv.

Kontakta projektledare Anna Molin för mer information, tel 070-185 76 99, e-mail: anna.molin@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media