Sundsvalls IBF får 200 000 kronor i sponsring

Stadsbacken har tecknat ett ettårigt sponsringsavtal med innebandyföreningen Sundsvalls IBF till ett värde av 200 000 kronor. Avtalet ligger inom ramen för den elitverksamhet som bedrivs i föreningen, och baseras bland annat på den för Sundsvall positiva exponeringen som föreningen får i print media och sociala medier. Sundsvalls IBF har sedan säsongen 2002-2003 uteslutande bedrivit flick- och damverksamhet och damlaget spelar för närvarande i allsvenskan.

- Vi anser att Sundsvalls IBF bedriver en fin verksamhet som fokuserar både på bredd och på elit. Och eftersom Sundsvalls kommun på olika sätt och i olika sammanhang verkar för – och uppmuntrar – mångfald, så har även jämställdhetsperspektivet spelat in i vårt beslut gällande sponsringsavtalet med föreningen, säger Anders Johansson, VD i Stadsbacken AB.

Sundsvalls IBF hade säsongen 2017-2018 16 flick- och damlag i seriespel och sammanlagt cirka 300 aktiva spelare.

För ytterligare information nås Anders Johansson på 070-103 04 08

 

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,6 miljarder kr och antal anställda uppgick till 562 för 2017.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera