Sundsvalls IBF får 200 000 kronor i sponsring

Stadsbacken har tecknat ett ettårigt sponsringsavtal med innebandyföreningen Sundsvalls IBF till ett värde av 200 000 kronor.

Avtalet ligger inom ramen för den elitverksamhet som bedrivs i föreningen, och baseras bland annat på den för Sundsvall positiva exponeringen som föreningen får i print media och sociala medier. Sundsvalls IBF har sedan säsongen 2002-2003 uteslutande bedrivit flick- och damverksamhet och damlaget spelar för närvarande i allsvenskan.

Sundsvalls IBF bedriver en fin verksamhet med både elit och bredd. Sundsvalls kommuns arbete ska bedrivas med jämställdhet i fokus. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i beslutet gällande sponsringsavtalet med föreningen, säger Åsa Ulander, Ordförande i Stadsbacken AB.

Sundsvalls IBF hade säsongen 2018-2019 17 flick- och damlag i seriespel och sammanlagt cirka 300 aktiva spelare.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Ulander, ordförande Stadsbacken AB

Tfn: 070-189 99 20

Anders Johansson, VD Stadsbacken AB

Tfn: 070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,0 miljarder kronor, en balansomslutning på 8,0 miljarder kronor och ett resultat om 132,0 mnkr för 2018. Antal anställda uppgick under 2018 till 554.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera