Sundsvalls kommun blir ett Europa direkt-kontor

För att informera om EU lokalt i medlemsländerna, har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor, så kallade Europa Direkt Nätverk. Dessa kontor svarar på frågor om EU, guidar rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt hittar EU-dokument och arrangerar aktiviteter och evenemang.

Nätverket med Europa direkt-kontor drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor. Totalt finns det närmare 500 informationskontor runtom i EU och 16 av dessa finns i Sverige.

Från och med 1 juli och tre år framåt, är Sundsvalls kommun ett Europa direkt-kontor och har beviljats ett verksamhetsbidrag för att

  • utföra kommunikationsrelaterade uppgifter
  • främja diskussioner kring EU-frågor
  • skapa nätverk med övriga Europa direkt-kontor.

Två fokusområden för Sundsvall

Sundsvalls kommun har valt att fokusera på två områden, vilka har utformats utifrån den nationella utredningen "EU på hemmaplan", som föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor.

Utbildning av lärare

”EU på hemmaplan” visar att lärare i stor utsträckning väljer att utesluta EU-kunskap i utbildningen på grund av deras egna bristande kunskap kring ämnet. Därför ska Sundsvalls kommuns Europa direkt kontor, via denna möjlighet utbilda lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen om EU och dess institutioner i syfte att öka kunskapen om EU hos eleverna.

Utbildning av förtroendevalda

Utredningen visar även att förtroendevalda uttrycker en avsaknad av EU-kunskap generellt samt även om aktuella politiska händelser. Genom denna möjlighet ska förtroendevaldas kunskaper om EU fördjupas och möjliggöra ökad dialog kring EU-relaterade frågor med kommunens medborgare.

Utöver detta ska Europa direkt-kontoret uppmärksamma EU-dagen den 9 maj och arbeta för ett ökat valdeltagande i det kommande EU-valet den 26 maj 2019.
- Ett Europa direkt-kontor är en bra möjlighet att förbättra kunskapen och delaktigheten kring EU-frågor. Jag är övertygad om att ökade kunskaper och intresse kring EU-frågor bidrar till att Sundsvall fortsätter att växa och utvecklas, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Uppdraget ger möjlighet att bidra till kunskap, intresse och att skapa delaktighet i EU- frågor, säger Linda Hallgren, EU-samordnare, Sundsvalls kommun.

Kontakt:

EU-samordnare Linda Hallgren, telefonnummer 070-106 24 40

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media