Sundsvalls kommun i final i pris för internationellt samarbete

Sundsvalls kommun har via Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) nominerats till priset ”Årets Erasmus+ aktör” 2017 – och är nu utsedd till en av fem finalister. Priset är nyinstiftat av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att fira Erasmus+ och EU:s utbildningssamarbete 30 år. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Vinnaren tillkännages den 3 november.

– Att vara en del av Sundsvalls nominering till utmärkelsen Erasmusaktör 2017 är hedrande, och att vara en av fem finalister är stort. Vuxenutbildningens strategi och modell för ett långsiktigt arbete med internationalisering har nu fått ett nationellt erkännande. Skolledare och personal som deltagit i Vuxenutbildningens internationella aktiviteter har tagit hem idéer och erfarenheter, förankrat och utvecklat dem samt implementerat dem i ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom alla våra programområden, säger Hans Ekman, Internationell samordnare, Vuxenutbildningen, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

I september nominerade Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) Sundsvalls kommun till priset. Kommunen vill visa upp det framgångsrika och viktiga arbetet med kvalitetsutveckling som skett genom deltagande i europeiska utbyten och samarbeten via programmet.

– Med anledning av att det i Sverige inte bedrivs någon forskning kring vuxenutbildning har det varit oerhört viktigt att vända blickarna mot Europa för att utveckla arbetet. Det pågår ett fantastiskt utvecklingsarbete inom vuxenutbildningen, där de internationella utbytena ger en god möjlighet till kompetensutveckling, säger Christiane Rüdiger (V), ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Priset består av en kompetensutvecklingsinsats för att uppmärksamma det internationella arbete som legat till grund för utmärkelsen där UHR står för arrangemang och kostnader. Juryn sammanträder den 30 oktober och vinnaren av Årets Erasmus+aktör meddelas senast den 3 november.

För mer information
Hans Ekman, Internationell samordnare, Vuxenutbildningen, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-315 03 55, E-post hans.ekman@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (V), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Telefon 070-882 44 48, E-post christiane.rudiger@sundsvall.se

 

Mer om Erasmus+:
Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Det är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen.

Det internationella utbildningsprogrammet Erasmus+ har varit i gång i 30 år, och UHR som ansvarig myndighet, vill uppmärksamma detta med att utse ”årets Erasmusaktör 2017”. "Årets Erasmusaktör" har instiftats för att uppmärksamma organisationer som på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt arbetar med kvalitetsutveckling genom europeiska utbyten och samarbeten via programmet Erasmus+. Nomineringen skulle innehålla hur kommunen har jobbat med Strategi, Innovation, Påverkan och Spridning, samt ett avslutande del där det skulle lyftas fram vad som är det viktigaste resultatet från det europeiska samarbetet.

www.utbyten.se/erasmusplus

Mer om Vuxenutbildningen och internationella samarbeten:
Med vuxenutbildningens policy för internationellt arbete skapas en plattform och stöd för arbetet med internationella samarbeten inom alla våra verksamheter. Det ökade internationella samarbetet ska långsiktigt skapa ett mervärde för elever och personal. Med policyn för internationellt arbete vill vuxenutbildningen visa på vikten av att följa internationaliseringsmålen i läroplanen som omfattar alla elever, och medför ett ansvar för skolhuvudmannen att ha en strategi för att förverkliga dem.

Vuxenutbildningen är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda elever och lärare för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

I en allt mer globaliserad värld är det nödvändigt att kunna ta del av internationella utbyten och därigenom förvärva livserfarenheter. Internationella samarbeten skapar förutsättningar för nya erfarenheter och nätverk och förbereder elever och personal för livets olika möten samt ger dem en förståelse för det globala ansvar alla människor bär. Kunskap och internationell förståelse är en förutsättning för att kunna fungera som en världsmedborgare i ett internationellt kunskapssamhälle och en grund för ekonomisk och social utveckling.

www.vuxenutbildning.org
 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera