Sundsvalls Kommun testar Bigbelly - smarta soptunnor som "äter" skräpet

I morgon torsdag (9/8) börjar Sundsvalls kommun att placera ut 10 st Bigbelly’s på Storgatan och längs Norrmalm. Det är smarta sopkärl som komprimerar sitt innehåll och talar om när de är fulla. Sopkärlen har testats av flera kommuner i Sverige med bra resultat. Nu testar vi dem i Sundsvall.

I och med att soptunnorna själva kan komprimera sitt innehåll, kan de rymma skräp motsvarande fem till sju gånger korgens storlek. Och i och med att de inte behöver tömmas förrän de larmar, så kommer det totalt sett innebära att varje tunna bara behöver tömmas någon gång i veckan istället för flera gånger om dagen med nuvarande sopkorgar. Det blir en effektivare avfallshantering, vilket innebär lägre kostnader och miljömässiga vinster.
- Det skulle innebära en stor skillnad för oss om detta fungerar. Våra insatser skulle kunna användas till så mycket mer, vilket i sin tur skapar en mindre skräpig kommun. Vi hoppas verkligen att detta blir en bra lösning för oss i framtiden, säger Alexander Fagerlund, samordnare på parksektionen, Sundsvalls Kommun.

Datainsamling
Bigbelly samlar data från respektive kärl. Det ger en bättre överblick och gör det lättare att planera hur hanteringen av sopor ska skötas i olika områden. Bigbelly är slutna kärl och det går alltså inte att tömma ut innehåll från kärlen på marken. Det skickas även statistik om en dörr öppnas. Bigbelly’s drivs dessutom av solenergipaneler som sitter ovanpå kärlen, och det kommer även att finnas en pantsortering i anslutning till tunnorna.

Uppmuntrande budskap
De tio kärl som nu tagits fram för Sundsvalls kommun kommer att ha en alldeles unik design som gjorts av Viktor Parment. Det handlar om tre olika motiv.
- Det är viktigt att de kärl som ställs ut ska uppmuntra till att man vill hålla det fint i kommunen. Designen som tagits fram för sopkärlen är toppen, säger Alexander.

Börjar placeras ut på torsdag vid 8-tiden
Nu på torsdag kring kl. 08.00 så kommer de tio kärlen att placeras ut längs med Storgatan och Norrmalm. Sedan kommer projektet att följas upp under hösten och därefter kommer Kommunen att fatta beslut om eventuellt köp av fler "ätande" smarta sopkorgar.

Kontakt:
Alexander Fagerlund, samordnare parksektionen, stadsbyggnadskontoret
tfn: 070-191 91 24
e-post: alexander.fagerlund@sundsvall.se

Johan Lindstammer, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret
tfn: 070-610 44 85

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det skulle innebära en stor skillnad för oss om detta fungerar. Våra insatser skulle kunna användas till så mycket mer vilket i sin tur skapar en mindre skräpig kommun. Vi hoppas verkligen att detta blir en bra lösning för oss i framtiden.
Alexander Fagerlund, samordnare parksektionen
Det är viktigt att de kärl som ställs ut ska uppmuntra till att man vill hålla det fint i kommunen. Designen som tagits fram för sopkärlen är toppen.
Alexander Fagerlund, samordnare parksektionen