Sundsvalls kommunpolitiker vill samtala om integration

Den första juni håller politikerna i Sundsvalls integrationsberedning ett öppet möte med Sundsvallsborna. Meningen är att få inspel om hur integrationsarbetet kan bli bättre i Sundsvall.

Mötet som hålls mellan klockan 17.30 och 19.30 tolkas på tigrinja, arabiska, somaliska och engelska och förhoppningen är att mötet ska locka människor med olika erfarenheter av integration.

Vid mötet kommer deltagarna att samarbeta i grupper om olika frågor som rör integration. Det kommer att handla om

  • Bostadsfrågan
  • Arbete
  • Utbildning
  • Sociala insatser

Var: Kyrkans hus på Floragatan4 i Sundsvall

När: måndag 1 juni 2015 kl 17.30-19.30

Kontaktperson: Christiane Rüdiger, nämndsordförande Navi, 070-181 44 26

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media