Sundsvalls kommuns kultur- och idrottsstipendiater 2013

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendier som stöd till företrädesvis unga, lovande förmågor eller som belöning för förtjänstfull verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, fotografi, konsthantverk, byggnadsvård eller annat kulturellt område.

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar också årligen unga ledare 7-20 år och föreningsledare eller förening för förtjänstfulla insatser inom idrotten. Unga ledare tilldelas ett idrottstipendium och föreningsledare alternativt förening får ett hedersomnämnande.

Idrottsstipendium och hedersomnämnanden har tidigare utdelats vid ceremoni på Stora Torget i samband med nationaldagsfirandet. Från och med 2013 kommer ceremonin att samordnas med utdelningen av kulturstipendier. Ceremonin planeras äga rum i Kulturmagasinet den 19 december klockan 15.00.

KULTURSTIPENDIATER

Ebba Nyberg, 24 år
Tilldelas stipendium om 12 500 kr
Som stöd till fortsatta studier inom arkitektur och konst 

Ebba Nyberg studerar andra året på Arkitekthögskolan i Umeå Universitet vid Konstnärligt Campus. Det är den enda arkitektutbildning i landet med konstnärlig inriktning. Skolan utmärker sig genom att bygga på både vetenskapliga och konstnärliga mål med en internationell profil. Ebbas arbeten visar på skicklighet, noggrannhet och ett kreativt tänkande. Ebba fick möjlighet att ställa ut sitt slutprojekt i så kallad ”mixed zone” med ett fåtal utvalda elever från de övriga årskurserna.

Nicklas Bergström, 21 år
Tilldelas stipendium om 12 500 kr
Som stöd för fortsatta studier till musiker 

Nicklas Bergström började spela oboe vid Sundsvalls Kulturskola. Han studerar idag andra året på kandidatprogrammet i klassisk musik vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Under sommaren 2008 deltog han på internationellt musikläger i North Dakota. Han har varit en del av ”Landslaget i blåsmusik”, en nationell orkester som anordnas varje år av Riksförbundet unga musiker. Sommaren 2011 var han med i Sveriges Nationella Ungdomssymfoniorkester. Nicklas framträdde senast i Tonhallen den 28 april 2012, då han spelade en sats ur Haydns oboekonsert tillsammans med Sundsvalls Orkesterförening.

Katarina Sundman, 25 år
Tilldelas stipendium om 12 500 kr
Som stöd för sitt fortsatta kreativa arbete inom musik och film 

Katarina Sundman är i grunden skådespelare, men har flera strängar på sin lyra. Hon har bland annat arbetat på Astrid Lindgrens värld och medverkat i olika filmsammanhang, skrivit musik, regisserat musikvideos, skrivit manus och ritat serier. Nu vill Katarina satsa helhjärtat på sitt musikprojekt med namnet Vintra och producera en egen EP, färdigställa en serie och omarbeta en enmansföreställning med namnet ”Blinka lilla hjärta där” till en ungdomsbok. Allt består av eget material.

Philip Granat, 20 år
Tilldelas stipendiumom 12 500 kr
Som stöd till sin fortsatta utveckling som dansare

Philip Granat har tagit studentexamen på Kulturama i Stockholm. Där fick han i musikalutbildningen för första gången kontakt med dans som konstform. Hans passion för dans var väckt och han började ta extra lektioner i dans. Nu går han redan andra året på Balettakademin, en 3-årig yrkesdansarutbildning. Att bli antagen direkt efter gymnasiet till den utbildningen vittnar om talang, målmedvetenhet och vilja att lyckas. Philip har bland annat jobbat som dansare bakom artister som Lena Philipsson och Agnes Carlsson.  

IDROTTSSTIPENDIATER

Amanda Ahlström  19 år
Tilldelas stipendium om 12 500 kr
För insatser som ung ledare

Amanda har en lång bakgrund som barn- och ungdomsledare i Sundsvalls Fältrittklubb. Hon är en god förebild för alla i klubben och sätter säkerhet och kamratskap i förgrunden. Amanda finns till för alla oavsett bakgrund och ger individuellt stöd till ungdomar vilket fått många att växa både som människa och ryttare. Amandas ambition är att vidareutbilda sig i ledarrollen och fortsätta som ledare inom ridsporten. 

Anders Nylander
Tilldelas ett hedersomnämnande för förtjänstfulla insatser i Stockviks Skidförening

Anders Nylander är en verklig eldsjäl inom Stockviks Skidförening. Några av de större arrangemang där Anders varit en mycket värdefull del i arbetet är Skid-SM 2009, Skid-SM 2011 och starten av Sundsvalls Ungdomsspel och Sundsvallsklassikern. Anders har även varit ansvarig för både junior- som seniorverksamheten och har en stor del i övriga delar som bidragit till klubbens utveckling.

 

För mer information kontakta:
Per Höglund, Kulturchef
Kultur & Fritid, Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 18 11
Mobil: 070-398 17 65

Taggar:

Media

Media