SUNDSVALLS MUSEUM: Pressvisning tisdag 23 juni kl. 13.15 (Margareta Klingberg -Bärmarker & Tom Hunter -Unheralded Stories)

Välkommen på pressvisning till Sundsvalls museum tisdag 23 juni kl. 13.15. Vi presenterar sommarens utställningarna Bärmarker av Margareta Klingberg samt

Unheralded Stories av Tom Hunter. Margareta Klingberg kommer finnas på plats och berätta om sitt omfattande projekt där hon följt gästarbetande bärplockare i Sverige och tillbaks till sina hemland.

Presskontakt för utställningarna:
Petter Österlund
Intendent
Sundsvalls museum
070-347 77 85
petter.osterlund@sundsvall.se

Bärmarker –Margareta Klingberg

I en tid då allt fler överskrider nationella gränser för sin försörjning och överlevnad är Norrlands inland en gästarbetsplats. Glesbygd har blivit transnationell terräng. Bärplockning är en inkomstmöjlighet som vilar på allemansrättens grund. Den utesluter inte någon. Bärplockarnas rörelser ingår i en slags globalisering underifrån, en migration som först organiserades genom migranters egna nätverk, ofta av kvinnor som själva invandrat till Sverige.

Polska medborgare hittade denna födkrok redan under planekonomins sista år. Under landets omvandling till marknadsekonomi blev bärplockning i Sverige en utväg undan arbetslöshet och stigande levnadsomkostnader. År 2014 och 2015 söker sig människor från västra Ukraina till svenska bärmarker för att söka lättnad från krigets bördor.

För landsbygdsbefolkningen i Isan i nordöstra Thailand är säsongvis migration en beprövad strategi. Den svenska bärsäsongen är tidsmässigt samstämd med den lokala odlingscykeln. Risbönder hinner plantera ris före avresan till hjortronmyrarna. Det är möjligt att bedriva växelbruk över vitt skilda geografiska områden.

För den enskilde bärplockaren innebär resan till Sverige alltid ett risktagande. Bärskogens arbetare är inte alltid nöjda med den lön de får för mödan. Många bidrar med mycket men får litet tillbaka. Trots regelverk och avtal uppstår konflikter kring oförutsägbara arbetsvillkor.

Bärplockare från EU-länder arbetar i Sverige utan visumtvång och säljer sin dagliga skörd till gällande dagspris. Thailändska medborgare är anställda av thailändska bemanningsföretag och betalar rekryteringsavgift, arbetstillstånd och visa utöver resan till Sverige och dagliga omkostnader för logi och mat. Sedan 2011 är avtal om månadslön ett villkor för att arbetstillstånd ska beviljas. 2015 är den anställde garanterad en lägsta månadslön om 19 772 kronor plus semesterersättning, 22 343 kronor.

De tillresta bärplockarna är återkommande gäster i det svenska skogslandskapet. Genom dem är platser i Sverige sammanlänkade med byar och städer i Thailand, Polen, Litauen och Ukraina. Utställningens utgångspunkt är platser i Västerbotten och Västernorrland. Därifrån har jag följt med till den bortre noden i ett vidsträckt system av platser i ett globalt sammanhängande landskap i en utvidgad samtida geografi.

Margareta Klingberg

 

Unheralded Stories –Tom Hunter

Thomas “Tip” O’Neill, en numera avliden amerikansk politiker, använde ofta uttrycket “All politik är lokal”. Den globalisering som uttrycks i vår tids sena kapitalism har inte ändrat på detta. Källorna och inspirationen till Tom Hunters nya serie fotografier finns i hans egen tid, på hans egen plats, i hans eget grannskap. Detta är Hackney i östra London. Fotografierna han framställer är resultatet av hans upplevelser av världen och ska inte ses eller ens uppskattas oberoende av dessa sociala krafter, trots storslagenheten i deras konsthistoriska referenser till måleriets rika förflutna.De platser och de ögonblick där dessa fotografier föddes och framställdes tillhör Hunter, men vi är alla en del av deras sammanhang.

I tjugo år har Tom Hunter utforskat historia, platser och alternativa sätt att leva i och uppta stadsmiljön. Som en fortsättning på detta projekt utforskar hans nya serie med tio bildpar de små vardagsberättelser som utspelar sig utan att få uppmärksamhet. När de framförs muntligt och oväntat formar dessa berättelser den sociala väven i ett samhälle och ger färg åt en plats. Dessa allegoriska rekonstruktioner av berättelser, minnen och myter utgör en karta över en stads psykogeografi som omfattar upplevelser som fantasifullt satts i proportion till den sortens episka äventyr som kanske endast kan äga rum nära hemmet. I dessa bilder visas, inom gränserna för en stadsdel i London, en hel vid värld som för tankarna till höga himlar, underjordiska helveten, grönskande djungler, fastlandsslätter, storslagna floder och deras vattenfall, vid kanterna av floden Lea.

John Slyce

 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar