Sundsvalls Torgfest sponsras med 300 000 kronor

Report this content

Stadsbacken, moderbolaget för Sundsvalls kommunala bolag, har nu tecknat sponsringsavtal för Sundsvalls Torgfest.

Det är glädjande att Sundsvalls Torgfest arrangeras då det är ett evenemang som är av stort intresse för invånarna. Evenemanget förväntas skapa betydande intäkter till Sundsvall, säger Åsa Ulander, ordförande i Stadsbacken AB.

Vi har tidigare beslutat att sponsra Sundsvall Bjuder samt Sensommar och det är viktigt att Stadsbacken behandlar olika arrangörer lika. Bolaget ägs av invånarna och det är i praktiken invånarnas pengar som bolaget har att förvalta, säger Anders Johansson, VD i Stadsbacken.

Kontakt

För ytterligare information nås Åsa Ulander på 070-189 99 20 eller Anders Johansson på 070-103 04 08.

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,0 miljarder kronor, en balansomslutning på 8,0 miljarder kronor och ett resultat om 132,0 mnkr för 2018. Antal anställda uppgick under 2018 till 554.

Taggar:

Media

Media