Timrå kommun har fortfarande statsbidrag kvar – vuxenutbildningen förstärker sin information till kommuninvånare om möjligheten att läsa en yrkesutbildning

Nu går vi in i sista året med statsbidrag riktade till yrkesutbildning för vuxna!

Eftersom statsbidragen försvinner i och med 2012 vill Timrå kommun stimulera fler timråbor att studera medan statsbidagen fortfarande finns kvar.

Vi har sökt och fått mycket resurser vilket gör att det är möjligt för fler att gå en utbildning. De pengar som inte används kommer att gå tillbaka till staten och det vore olyckligt eftersom det skulle underlätta för många att få ett arbete säger Kitty Sahlén, enhetschef för vuxenutbildningen i Timrå kommun.

Statsbidragen går i första hand till personer som står långt från arbetsmarknaden. Och det finns en mängd olika yrkesutbildningar att välja bland. Vi bedriver egna utbildningar och vi kan upphandla från andra kommuner. Det är inget krav att man måste vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Vuxenutbildningen har studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa till att hitta rätt utbildning.

Kontakt: Kitty Sahlén, telefon 060-19 47 02, 070-558 04 00. E-post: kitty.sahlen@skola.timra.se       

 

Prognos av förväntade bristyrken fram till utgången av 2012 i Västernorrland Kompetensbristen är påtaglig på civilingenjörer och högskoleingenjörer inom flera områden;
elkraft, maskin, kemi. Brist råder också på grovplåtslagare, cnc-operatörer, verkstadsmekaniker. Svetsare med spetskompetens att arbeta med titan är svårrekryterade i länets inland. Företagssäljare med branschkunnande på industrisidan har företagen svårt att rekrytera.   Inom bygg är bristen är påtaglig för civilingenjörer inom bygg och anläggning, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, anläggningsarbetare och golvläggare. Anläggningsmaskinförare, byggnadsplåtslagare, vvs-montörer, murare, plattsättare, betongarbetare, kranförare och isoleringsmontörer är också yrkesgrupper som arbetsgivarna har svårt att hitta.  

Källa: Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2012.

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.44ac3dee1306fd8d0a5800029/AMutsikter+enspaltig+Y+v2011+3.1.pdf        

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media