Tryggare på Navet med flera aktiviteter

Report this content

Med liv och rörelse vid Navetområdet skapar vi en tryggare plats för de som reser och passerar området.

Som en del i projektet Konst i stadsutveckling, där Sundsvall beviljats medel av Statens konstråd, kommer nu det övre våningsplanet i paviljongen på Navet att fylla funktion som ateljé och plats för workshop. I den nedre delen av paviljongen blir det utställningslokal för Sundsvall växer, Översiktsplan 2040, Årets Stadskärna och annat som är på gång. 

- Att paviljongen nu får en ny temporär användning beror på att vi vill att det ska bli mer liv och rörelse på Navet. Såväl våra som andra verksamheters insatser bidrar till en tryggare miljö, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Förutom att det kommer att bli aktiviteter i paviljongen kommer belysningen vid byggnaden förbättras.

Paviljongen på Navet ska rivas i samband med att stadstrafiken flyttar upp ett kvarter till Hållplats Stenstan. Det innebär att det kommer att finnas någon form av verksamhet i byggnaden under cirka ett år framåt.

Kontakt:
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
Tfn: 060-19 13 01

Media

Media