Unga sommarjobbar i demokratins tjänst

För sjätte sommaren i följd jobbar åtta ungdomar i ettan till trean på gymnasiet tillsammans under tre veckor. Här tar de del av kunskap och erfarenheter för att arrangera ett alldeles eget evenemang för andra unga i Sundsvall, allt för att inspirera kring ungas inflytande.

Ungdomarna kommer att få lära sig mer om Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna, den demokratiska processen och studera begreppet inflytande och vad det innebär. Under sin resa tillsammans kommer de även att få träffa olika aktörer i samhället och inom de kommunala förvaltningarna samt politiken för att ta del av deras erfarenheter och dela med sig av sina.

  • Vi hjälper unga att finna sin egen röst och arena för inflytande i ett sammanhang säger Pia Fjällmo, Demokratisamordnare på Sundsvalls Kommun.

Några av dessa möten som ungdomarna kommer att få vara med och som sticker ut lite extra är dessa fyra områden. Det är planerat att träffas vid totalt fem tillfällen.

 

Tankesmedja med politiken

I Sundsvalls kommuns senaste LUPP-rapport ger ungdomarna en tydlig bild kring deras tankar kring inflytande. Över hälften av ungdomarna svarar att de vill vara med och påverka i sin kommun, men lika många svarar att de inte vet hur.

Det finns alltså ett glapp mellan ungas engagemang och deras kunskap kring hur man kan påverka i sitt lokalsamhälle.

Det är första gången nu i Sundsvall som Demokratisommarjobbsgruppen och lokala politiker från Demokratiberedningsdelegationen vid två tillfällen ska träffas genom en Tankesmedja. Målet är att diskutera hur man kan gå till väga för att förändra denna situation så att ungas engagemang och deras kunskaper tas till vara på bästa sätt samt hur ungas inflytande kan bli bättre.

  • Tankesmedja 1: onsdag den 2 augusti kl.09.00-12.00 - Unga Magasinet
  • Tankesmedja 2: onsdag den 9 augusti kl. 13.00–17.00 - Magasinsgatan 12

 

Ambassadörer för Fairtrade City Sundsvall

Sundsvalls Kommun är numera certifierade som Fairtrade city. Demokratisommarjobbarna kommer under sin sommarjobbsperiod hjälpa kommunen med att synligöra detta, och agera som ambassadörer genom att utföra en rad olika publika uppdrag ute på stan i samarbete med några livsmedelsaffärer.

Ungdomarna kommer även att vara Sundsvalls kommuns ”Instagramare” under vecka 32 där detta Fairtradeuppdrag kommer att vara i fokus.  

  • Utbildningsdag med Fairtrade Sverige för sommarjobbsgruppen:
    torsdag den 3 augusti kl. 13.00-17.00 - Unga Magasinet
  • För datum och tider när de olika publika Fairtradeuppdragen ute på stan kommer att utföras kontakta Pia Fjällmo.
  • Länk till kommunens stafettkonto för Instagram:

https://www.instagram.com/sundsvallskommun/

 

Så styrs och organiseras en kommun

Kommunfullmäktiges ordförande Arianne Sundman möter ungdomarna och berättar hur en kommun styrs och är organiserad, samt att de ges en guidad tur i kommunhuset och i Fullmäktigesalen.

  • Arianne Sundman: fredag den 4 augusti kl. 13.00-15.00 - Rum 247 i Kommunhuset

 

Picknick med politiker

Ungdomarna och fyra politiker från Kultur- och fritidsnämnden kommer att träffas och ha en lunchpicknick, där får alla möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Hur är det att vara politiker? Hur är det att vara ung i Sundsvall idag? Denna picknick har varje år varit ett återkommande och mycket uppskattat inslag i detta sommarjobb som givit mycket för båda parter.

  • Picknick: måndag den 7 augusti kl. 12.00-14.30 - Samling Unga Magasinet för att sedan gå till Hamnparken

Kontaktperson: Pia Fjällmo, Demokratisamordnare. Telefon 070-190 78 81
eller pia.fjallmo@sundsvall.se
Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande. Telefon 070-624 32 11
eller arianne.sundman@sundsvall.se

 

Fakta: Starten för detta sommarjobb är måndag den 31 juli kl. 08.00 på Unga Magasinet och håller på till och med den 16 augusti. Under sommarjobbs-perioden får ungdomarna inspiration och kunskap inom områdena demokrati, demokratiska processer, ungt inflytande och påverkansmöjligheter samt barn och ungas rättigheter.

Under planeringstiden träffar de också ett flertal tjänstemän och politiker. Huvuduppdraget är att planera och arrangera ett evenemang för andra unga i Sundsvall som skall inspirera till ökat intresse för ungas inflytande och påverkan. Arrangemanget sker torsdagen den 21 september kl. 17.00-19.30 på Unga Magasinet och Kulturmagasinet dit lokala politiker, ungdomsförbund och intresserade bjuds in för att medverka. Arrangemangen är väldigt välbesökta och uppskattade.

 

Ungdomsenkäten LUPP, står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Taggar:

Media

Media