Unik integrationsmodell uppmärksammas på rikstäckande mässa i Göteborg

Ett samarbete som verkligen gett resultat. Och en integrationsmodell som uppmärksammats runt om i Sverige. Hans Skimmermo, projektledare för Crea och Christiane Rüdiger, Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration är nu inbjuden att berätta om det framgångsrika samarbetet mellan Crea, äldreboendet Skottsundsbacken och Svenskt Demenscentrum vid Svenska Demensdagarna i Göteborg den 4-5 maj.

Vägen till jobb inom vården kan vara lång för den som har viljan, men bristfälliga kunskaper i svenska. Genom det samarbete som Crea har med äldreboendet Skottsundsbacken och Svenskt Demenscentrum (SDC) kan den vägen kortas betydligt.

– Vi har fått en enormt fin respons runt om i Sverige för vår modell och vårt samarbete, bland annat är vi inbjuden av Regeringskansliet till Almedalen för att berätta om vår unika modell. Att deltagarna introduceras direkt till yrket samtidigt som de integreras i samhället ger en win-win både för samhället och de nyanlända. Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg kommer under lång tid framåt att vara stort, säger Anna-Karin Dahlin, Verksamhetschef Arbete och integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

– Det är roligt att det är har blivit så uppmärksammat för det är ett samarbete som verkligen har gett bra resultat, säger Christiane Rüdiger (v), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Samarbetet är en förberedande aktivitet för att nya svenskar ska komma in i arbetslivet. Erfarenheten är att arbetsplatsförlagd utbildning underlättar inlärningen av svenska.

Svenska Demensdagarna hålls på Svenska Mässan i Göteborg 3-4 maj.

För mer information
Anna-Karin Dahlin, Verksamhetschef Arbete och integration, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon: 060-19 23 02, Mobil: 070-240 70 24, E-post: anna-karin.dahlin@sundsvall.se

Christiane Rüdiger (v), Ordförande för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Telefon: 060-19 89 63, Mobil: 070-882 44 48, E-post: christiane.rudiger@sundsvall.se

Fakta om Crea:
Crea är ett kommunprojekt i Favi med syfte att hitta vägar till arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om Crea:
http://sundsvall.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsloshet/crea/

Läs mer om Svenska Demensdagarna:
http://svenskademensdagarna.se
http://svenskademensdagarna.se/program-poster/program/

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera