Uppdatering kring Vuxenutbildningen Sundsvalls elever vid Miroi, i samband med företagets konkurs

De 14 elever vid två Yrkesutbildningar som berördes av utbildningsföretaget Mirois konkurs kommer att kunna fortsätta sina studier utan avbrott. Vuxenutbildning Sundsvall har sagt upp det gällande avtalet för de två Yrkesutbildningarna, Våningsvärd och Konferensvärd, med Miroi och skrivit avtal med det företag som var underleverantör till Miroi för de aktuella utbildningarna, Taktik Sweden AB.

– Jag har personligen träffat samtliga berörda elever för att informera om läget. Vi har nu genom vårt avtal med Taktik säkerställt att de berörda eleverna kommer kunna fortsätta sin utbildning utan avbrott, säger Kjell Andersson, Rektor Vuxenutbildning, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration).

Vuxenutbildningen hade även ett avtal som man i augusti 2018 valde att inte förlänga med Miroi, men där 21 elever just nu slutför sina påbörjade kurser och fullföljer sina studier, längst till och med 31 december 2018. Det gäller sex kurser, Sfi 2C, Sfi 3C, Sfi 3D, Engelska 5, Eng 6 samt Samhälle grundläggande.

– Vi har haft en dialog med Mirois rektor som intygar att verksamheten fortsätter som vanligt, och att våra kvarvarande elever inte kommer att beröras. Vi har även en kontinuerlig uppföljning och dialog kring dessa elever för att säkerställa detta, och att betyg rapporteras in på de som avslutat, säger Karin Wahlqvist, Rektor Vuxenutbildning, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration)

Totalt berörs drygt 30 elever vid Vuxenutbildning Sundsvall av konkursen. Samtliga elever som berörs är underrättade.

För mer information, kontakta

Kjell Andersson, Rektor Vuxenutbildning, Gymnasial yrke upphandlad, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 073-274 59 84, E-post kjell.o.andersson@sundsvall.se

Karin Wahlqvist, Rektor Vuxenutbildning, Grundläggande/gymnasial allmän, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-181 44 61, E-post karin.wahlqvist@sundsvall.se

Jon Backlund Arab, Rektor Vuxenutbildning, Sfi, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-277 43 88, E-post jon.backlund@sundsvall.se

Kerstin Nordensson, T.f. Förvaltningsdirektör, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-572 59 40, E-post kerstin.nordensson@sundsvall.se

Anders Sjölander, T.f. Förvaltningsdirektör, Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Telefon 070-190 54 59, Epost anders.sjolander@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera