Upphandling av restaurangdrift torget Sundsvall

Den 7 februari tilldelades beslut om ny restaurangdrift på torget i Sundsvall till  anbud 1, Hamlund och Budenberg AB. Hamlund och Budenberg AB var 1 av 3 anbud som inkommit och utvärderades i avtalsupphandlingen.

Motivering för vinnande anbud

Motiveringen till valet av det vinnande anbudet är att det föreslagna konceptet kommer att skapa ett levande torg genom att tillföra nytt liv och rörelse. Genom att skapa en varierad miljö med olika element som samsas under ”samma tak”. Det är en satsning på något nytt som kommer tillföra ett mervärde för Torget och Sundsvalls stenstad.

Förslaget kommer från erfarna restauratörer som tidigare lyckats skapa nya spännande upplevelser för Sundsvallsborna. Det bedöms finnas goda möjligheter för anbudslämnarna att komma igång på kort tid och att de sedan har bra förutsättningar för att kunna hantera den utmaning som ett tidsbegränsat hyresavtal på 3- 5 år innebär.

Avtalsspärr råder under 10 dagar för eventuell överklagan av beslutet och kontrakt beräknas bli klart den 19 februari.

Kontakt:

Drakfastigheter
Johan Ericsson
Fastighetsförvaltare

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media