Utdelning av årets Lars Ahlin-stipendium

Majgull Axelsson har tilldelats Lars Ahlin-stipendiet 2018 och tar emot stipendiet lördagen den 14 april i Kulturmagasinet. I samband med utdelningen arrangerar Sundsvalls stadsbibliotek och Lars Ahlin-sällskapet även ett estradsamtal och en föreläsning.

Majgull Axelsson tilldelas 2018 års Lars Ahlin-stipendium för sin förmåga att med inlevelse och känsla skildra de som samhället gömt och glömt. Genom ett lyssnande författarskap skapa oförglömliga gestalter och lyfta moraliska dilemman med livslögnen som ett ofta återkommande tema. Hennes författarskap hävdar språkets och berättandets befriande kraft.

- För snart ett år sedan lyssnade jag på Majgull Axelsson, som engagerat och starkt berättade hur hon varit tvungen att fördjupa sig i mänsklig ondska för att kunna skriva boken ”Jag heter inte Miriam”. Hon berättade hur svårt det var att skriva om de experiment människor utsattes för i de tyska arbetslägren och hur obegripligt det är att förstå hur illa de små barnen plågades. Majgull har en lysande förmåga att formulera det som är både sorgligt och hoppfullt på samma gång, säger Helene Swenne, bibliotekschef på Sundsvalls stadsbibliotek.

Program

13.00. Samtal mellan årets Ahlinstipendiat Majgull Axelsson och Susanne Holmlund, Mittmedia.

13.45. Välfärdens kulturarv – resan från Fattigsverige till modern välfärdsstat. Cecilia Dahlbäck, sociolog och kulturhistoriker.

15.00. Utdelning av årets Lars Ahlinstipendium. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander delar ut stipendiet till Majgull Axelsson. Verksamhetschef Ingrid Nilsson överlämnar Ålsta folkhögskolas gåva. Musik: Mona Kontra, piano och Maria Garlöv Thorsell, flöjt.

Moderator: Ulla Näsman

Majgull Axelsson föddes i Landskrona, växte upp i Nässjö och är numera bosatt i Stockholm. Hennes författarskap har en påtaglig bakgrund i hennes möten med samhällets svaga och förtryckta både i Sverige och utomlands. Majgull Axelsson har fram till idag utkommit med tio faktaböcker och åtta romaner. Genom alla hennes böcker går en röd tråd av solidaritet och medkänsla med samhällets utsatta, från 80-talets faktaböcker om barnarbete och prostitution i tredje världen till hennes senaste roman ”Ditt liv och mitt” om det svenska samhällets sätt att behandla personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Majgull Axelsson har tidigare tilldelats en rad litterära priser, senast Ivar-Lo-priset 2015 och Eyvind Jonson-priset 2016.

Lars Ahlin-stipendiet inrättades av Sundsvalls kulturnämnd 1991. Prissumman är på 50 000 kronor. Dessutom omfattar priset en plakett utformad av Ulf Linde.

Stipendiet delas ut till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även delas ut som stöd till forskning om Lars Ahlins liv och diktning.

Lars Ahlin-stipendiet har delats ut vartannat år sedan 1992. Stipendienämnd är Sundsvalls kultur- och fritidsnämnd. Juryn består av två representanter för Sundsvalls stadsbibliotek och två representanter för Lars Ahlin-sällskapet.

Arrangörer för programmet är Sundsvalls stadsbibliotek och Lars Ahlin-sällskapet.

Välkommen!

För mer information:
Gunilla Grill, bibliotekarie Sundsvalls stadsbibliotek
Telefon: 060-19 18 36
E-post: gunilla.grill@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media