Välkomna till Stuvaren – En ny tillfällig parkering i centrala Sundsvall

Nu öppnar en ny tillfällig parkering i centrala Sundsvall. Parkeringen består av två stora ytor som tillsammans rymmer 175 bilar och ligger längs Stuvarvägen, bakom Bolagsverket.

- Vi har iordningställt dessa parkeringsytor i avvaktan på att Skanska kommer igång med sina kommande husbyggnationer, säger Eva Forslund, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.

Dessa två ytor kommer att användas som parkering tillsvidare. Detta i väntan på att marken bebyggs och samtidigt i väntan på färdigställandet av det nya parkeringshuset som byggs på tomten intill.

Att parkera kostar 5 kr i timmen mellan klockan 8-16. På helgen är det avgiftsfritt.

Maxtaxa 30 kr/dygn. Parkeringen betalas med telefonbetalning via Parkster, zonkod 6046.

Läs mer på sundsvall.se/stuvaren

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media